Održana 10. Skupština Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta i utvrđeni prijedlozi za izmjenu i dopunu transportne legislative

Na 10. Skupštini Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, dnevni red su sačinjavali prijedlozi za izmjenom i dopunom niza propisa kojima je regulirana oblast cestovnog prijevoza u Bosni i Hercegovini. Iz diskusija prisutnih članova Skupštine Udruženja, evidentno je da se aktivnost na redefiniranju niza propisa mora nastaviti, što će biti i jedan od prioriteta u narednom periodu.

Prijedlozi izmjena i dopuna propisa, koje je najprije definirao i usvojio Odbor Udruženja na svojim sjednicama, nakon provedene diskusije, jednoglasno su prihvaćeni na ovoj Skupštini Udruženja, uz neznatne korekcije, a radi se o sljedećem:
– Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama sa podzakonskim aktom i obrascem zahtjeva, kojim se osigurava povrat dijela akcize na naftne derivate koji se koriste kao pogonsko gorivo u drumskom prijevozu,
– Prijedlog izmjena i dopuna postojećeg kao i od nadležnog ministarstva tek predloženog teksta izmjena i dopuna Pravilnika o tehničkim pregledima vozila,
– Prijedlog izmjena i dopuna nacrta teksta Pravilnika o registraciji vozila,
– Prijedlog izmjena i dopuna postojećeg kao i od nadležnog ministarstva tek predloženog teksta izmjena i dopuna Pravilnika o vozačkoj dozvoli.

Uz opažanje da je potrebno pažljivo razmotriti prijedlog izmjena i dopuna Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, te nužnost definiranja niza pitanja iz oblasti prijevoza tereta, Skupština je zadužila Odbor Udruženja da do 10.jula sačini prijedlog izmjena i dopuna Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, vodeći računa naročito o definiranju odredbe da za dobijanje potvrede o stručnoj osposobljenosti vozača nije potrebna nikakva SSS stručna sprema (eliminirati), kao i da diploma o završenoj srednjoj školi “vozač motornih vozila”, predstavlja dokaz o ispunjenom uvjetu o početnoj stručnoj osposobljenosti. Isto tako, izmjene i dopune Zakona moraju sadržavati i odredbe koje se odnose na uvjete za učešće u raspodjeli dozvola, kriterije i uvjete pod kojima se dobija licenca prijevoznika, kao i da se kroz odredbe ovog Zakona iznađu rješenja koja će omogućiti jednostavniji postupak za sticanje uvjeta za profesionalnog vozača i učiniti ovo zanimanje atraktivnijim i dostupnijim, itd.

Članovi Skupštini Udruženja informirani su i o aktivnostima Odbora Udruženja kada se radi o rješavanju pitanja iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, kao i da bi početkom jula mjeseca trebao biti održan sastanak sa predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.