Održan webinar Škola javnih nabavki

Dvodnevni webinar Škola javnih nabavki održan je 08.04. i 09.04.2021. godine u organizaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.
U toku edukacije, prezentiran je proces javnih nabavki po svim elementima kao i praktični primjeri. Posebna pažnja se posvetila planiranju javnih nabavki i istraživanju tržišta, uslovima za pokretanje postupka javnih nabavki, pripremi tenderske dokumentacije, ponudama i evaluaciji ponuda, postupcima pravne zaštite i elektronskim nabavkama.
Na Webinaru je učestvovalo 9 polaznika, a predavači su bili certificirani treneri za javne nabavke: Amela Karić, Admir Čebić, Amar Kasap, Ervin Kreševljaković i Dario Kihli.