Održan webinar o sigurnosnim zahtjevima za neprehrambene proizvode

Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine je 16. jula 2020. godine organizovala radionicu za poslovne subjekte na temu „Osnovni sigurnosni zahtjevi za stavljanje određenih neprehrambenih proizvoda na tržište Bosne i Hercegovine“.

Cilj radionice je bio da se poslovni subjekti detaljnije upoznaju sa zahtjevima za stavljanje sigurnih proizvoda na tržište Bosne i Hercegovine kako bi zaštitili svoje poslovanje i svoje kupce, te poboljšali svoju konkurentsku poziciju.

Tokom radionice učesnicima su predstavljeni zakonodavni okvir, principi, ciljevi i funkcionisanje sistema nadzora nad tržištem u Bosni i Hercegovini, te prava, obaveze i odgovornosti poslovnih subjekata (proizvođača, uvoznika, distributera) koji stavljaju neprehrambene proizvode na tržište Bosne i Hercegovine. U nastavku je prezentiran način obavještavanja javnosti u slučaju pronalaska nesigurnih proizvoda i predstavljeni su primjeri takvih proizvoda koji su pronađeni na tržištu Bosne i Hercegovine.

Također, učesnicima su predstavljeni osnovni sigurnosni zahtjevi za grupe proizvoda koje će biti predmet nadzora nad tržištem u 2020. godini.

Predavači na webinaru su bili Samir Bekto i Mladen Batković iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH.

Podsjećamo, Agencija za nadzor nad tržištem BiH je objavila peto izdanje Vodiča za poslovne subjekte, sa namjerom da olakša proizvođačima, uvoznicima i distributerima usklađivanje neprehrambenih proizvoda sa bezbjedonosnim propisima i pripadajućim standardima u Bosni i Hercegovini. U petom izdanju Vodiča za poslovne subjekte su navedeni standardi koji se primjenjuju na proizvode koji će biti u fokusu tržišnog nadzora u 2020. godini,  dok je kompletne tekstove standarda moguće nabaviti u Institutu za standardizaciju BiH. Uz standarde, u Vodiču su navedeni i pravni osnov i rizici koje proizvodi mogu predstavljati za potrošače.

Vodič je objavljen i u elektronskoj formi i može se preuzeti ovdje.