Održan webinar „Istraživanje tržišta, tržišni potencijal i ulazak na tržište“

Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (WB6 CIF) organizirao je 01. i 02.07.2020. godine, putem Zoom aplikacije/platforme, dvodnevni webinar na temu „Istraživanje tržišta, tržišni potencijal i ulazak na tržište“, s ciljem jačanja kapaciteta i stručnih kompetencija uposlenika kompanija iz WB6 regiona. Webinar je realiziran u okviru projekta koji finansira EU – „EU support to the Western Balkans 6 Chamber Investment Forum“.

Predavač na webinaru je bio g. Jörg Hilber, konsultant iz Švicarske, sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, a sam webinar je održan na engleskom jeziku.

U okviru dvodnevnog webinara polaznicima su prezentirane sljedeće teme:

  • kako analizirati veličinu i strukturu tržišta,
  • kako procijeniti i kvantificirati tržišni potencijal,
  • kako ući na tržište i
  • kako uspostaviti potrebne kontakte.

Webinar je pohađalo ukupno 40 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije.