Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u suradnji s KVP projektom, od 24. do 26. juna 2020. godine, organizirala je putem Zoom aplikacije/platforme, trodnevni webinar na temu „Branding i šta poslije?“.

Webinar je bio namijenjen SME proizvođačima u BiH, direktorima, izvršnim direktorima za prodaju i marketing, asortiman managerima, product managerima, direktorima prodaje, direktorima marketinga, direktorima razvoja, šefovima proizvodnje i novozaposlenim kadrovima u prodaji i marketingu sa potencijalom za razvoj.

U okviru webinara polaznicima su prezentirane tri teme:

  • Upravljanje brandom nakon krize (1. dan; 24.06.),
  • CRM (Customer Relationship Management) kao novi alat za razvoj brandinga (2. dan; 25.06.) i
  • Marketing planiranje u krizi i poslije krize (3. dan; 26.06.).

Edukacija je ocijenjena kao vrlo uspješna, a istoj su prisustvovala 43 polaznika.