Održan seminar „Principi restrukturiranja SME”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa kompanijom BI Consulting d.o.o. , uspješno je realizovala novi interaktivni seminar na temu „Principi restrukturiranja SME (malih i srednjih preduzeća)”.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa primjenom modela za restrukturiranje na stvarnom poslovnom slučaju iz Bosne i Hercegovine. U toku seminara model se praktično primjenjivao u  temama: strategije, finansija, proizvodnje i organizacije. Koristili su se praktični alati i metode, kao što su: 1-Page Model Restruktuiranja; Kotter 8-step model promjene; Vrste restruktuiranja preduzeća; Bilanse i Cash flow; Krivulja Prihvatanja Promjena; Mapiranje interesnih grupa (stakeholder-a); Osnove internog marketinga i komunikacije (na temu restruktuiranja); Osnove „Projektnog menadžmenta“ i „Programa restruktuiranja“.

Predavači na seminaru su bili g. Alden Bajgorić, g. Samir Mešić i g. Kemal Hadžić, eksperti sa dugogodišnjim internacionalnim iskustvom iz navedene oblasti, koji su na veoma praktičan i slikovit način prenijeli svoja znanja i vještine učesnicima seminara.

Edukacija je ocijenjena kao vrlo uspješna od strane 14 prisutnih polaznika.

Više informacija o ovoj edukaciji možete dobiti upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili pozivom na broj telefona 033/566-206.