Održan seminar o profesionalnoj komunikaciji

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Privrednom komorom unsko-sanskog kantona, organizirala je 31.1.2024. godine u Bihaću seminar na temu „Profesionalna komunikacija i komunikacijske tehnike“.

Predavači na seminaru bili su Jasmin Hasančević (International creativity company -ICC), Miša Pavičević (Elite Academy Balkans), Nataša Stanković i Vana Mujčinović (ICC / Elite Academy Balkans).

Komunikacijske tehnike predstavljaju srž uspješnog poslovanja i ključni su faktor koji oblikuje odnose sa klijentima, kolegama i partnerima. Ovaj seminar je prezentirao važnosti komunikacije i njeno integrisanje u poslovno okruženje, te pokazao primjenu efikasnih tehnika kako bi se postigli vrhunski rezultati.

”Ako naučite dobro da slušate, za dvije nedelje možete da steknete više prijatelja nego da dvije godine pokušavate da kod drugih ljudi izazovete interesovanje za sebe“.
Dejl Karnegi

Seminaru su prisustvovali polaznici iz kompanija: Heidelberg Materials Cemnet BiH d.d. Kakanj, Krupa Kabine d.o.o. Bosanska Krupa, HMD-PRO d.o.o. Cazin, JP RTV USK d.o.o. Bihać, ETMAX d.o.o. Banja Luka i Meggle BH d.o.o. Bihać.

Share This