Održan seminar “Category Management“

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa ASK Consulting d.o.o. organizirala je seminar “Category Management“. Na seminaru, održanom 25.04.2019. godine , istaknuto je, između ostalog, da je „Category Management“ jako bitan proces koji je primjenjiv na sve kompanije koje rade u bilo kojoj branši, a bave se prodajom ili proizvodnjom.

“Category Management“ je izuzetno bitan poslovni proces, primjenjiv na sve kompanije u bilo kojoj branši, a bave se prodajom ili proizvodnjom.
„Category Management“ je poslovni proces u kojem kompanije u saradnji sa dobavljačima rade na stvaranju veće vrijednosti za kupca, koji je u središtu pažnje, uz istovremeno poboljšanje poslovnih rezultata. Odnosi se na struktuiran pristup poslovanju, optimizaciji i upravljanju asortimanima roba, upravljanju sekundarnim pozicioniranjem i pravilma prezentacije robe, boljem upravljanju vlastitim resursima, unaprijeđenju pregovoračkih pozicija sa svim kupcima ili dobavljačima, strategiji formiranja cijena, kao i „Space Management“-u (upravljanje prostorom).
Mjerljivi benefiti za kompaniju implementacijom CM-a biće: povećanje profitabilnosti, smanjenje troškova, povećanje prihoda, povećanje efikasnosti, kvalitetnijim upravljanjem ljudskim resursima, efikasnije upravljanje maržama, kvalitetnije upravljanje cijenama, itd.

Učesnici seminara, na kojem je predavač bio mr. sc. Muhamed Hasanović, imali su priliku saznati više o upravljanju asortimanom, upravljanju prostorom, upravljanju nabavom, pregovorima sa dobavljačima, upravljanju sekundarnim pozicioniranjem i pravilma prezentacije robe u maloprodajnim objektima, strategiji formiranja cijena, supermarketima budućnosti i sl.

 

Share This