Održan Sastanak Mješovite komisije za cestovni transport između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Srbije

Dana 28. i 29. Maja 2018.godine, u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu, održan je sastanak Mješovite komisije za međunarodni cestovni transport putnika i roba između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. U uvodnom dijelu sastanka razmijenjeni su podaci o realiziranoj robnoj razmjeni između dviju država i konstatirano da je obim robne razmjene u stalnom porastu.

U dijelu međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, delegacija Republike Srbije je informirala bosanskohercegovačku stranu da je u toku procedura usaglašavanja novih redova vožnji te da će po okončanju postupka odgovoriti bosanskohercegovačkoj strani na dostavljene zahtjeve za izdavanje novih dozvola.

Što se tiče pojave naplate naknade za strano vozilo prilikom obavljanja prijevoza, delegacija Republike Srbije je informirala bosanskohercegovačku stranu, da nadležni carinski organ Republike Srbije nema osnova za postupanje po istom imajući u vidu dogovoren sistem obavljanja ove vrste prijevoza bez naknade. Nadležni carinski organ Republike Srbije o ovome će biti obaviješten kako se nadalje ne bi vršila naplata naknade za strano vozilo prilikom obavljanja prijevoza.

Delegacije su se usaglasile da će uložiti napore kako bi se na graničnim prijelazima dala prednost prolaska autobusa koji obavljaju redovan linijski prijevoz, u cilju olakšavanja putovanja putnicima i održavanja linije u skladu sa odobrenim redom vožnje.

Delegacije su saglasne da se prilikom obavljanja bis vožnje a nakon obavljenog prijevoza, prazan autobus može vratiti nazad u državu registracije nezavisno od reda vožnje odobrenog u dozvoli, uz uvjet da je vožnja započeta u državi registracije prijevoznika.

U cilju rješavanja problema nelegalnog prijevoza i rada “na crno“, dvije delegacije su saglasne da će vozilu registriranom u drugoj državi zabraniti ulazak na svoju teritoriju ukoliko obavlja prijevoz putnika koji po svojim karakteristikama ima sve odlike javnog prijevoza (prijevoz se obavlja istim ili sličnim itinererom, preko graničnog prijelaza više puta u toku mjeseca sa najmanje jednim prelaskom granice u sedmici u odlasku ili dolasku, istim vozilom sa putnicima koji se ne mogu dovesti u vezu sa prijevozom u nekomercijalne svrhe građana – vozača ili vlasnika vozila), a ako vozač u vozilu ne posjeduje odgovarajuće odobrenje za tu vrstu prijevoza putnika.

U dijelu međunarodnog cestovnog prijevoza roba, delegacije su dogovorile da se za tekuću godinu razmijeni dodatni kontingent od 50 dozvola za prijevoz za/iz trećih država dok je za 2019. godinu dogovoren kontingent od 950 dozvola za prijevoze za/iz trećih država.

Dogovoreno je i zajedničko nastupanje prema Sekretarijatu Međunarodnog transportnog foruma, kako bi se ukinula teritorijalna ograničenja u okviru CEMT multilateralne kvote.

Veoma je značajno za prijevoznike i to da su Protokolom definirane osobe ovlaštene za rješavanje operativnih pitanja, što Vam svakako može biti od velike koristi u slučaju da naiđete na određeni problem, jer vam je unaprijed poznato koga trebate kontaktirati u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH.

Potpisani Protokol sa ove Mješovite komisije možete pronaći na sljedećem linku.