Održan sastanak IKT Asocijacije VTK/STK BiH i predstavnika Ministarstava sa predstavnicima telekom operatera

Na inicijativu IKT Asocijacije Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, jučer je u Sarajevu održan radni sastanak sa predstavnicima telekom operatera BH Telekoma, HT Eroneta i Mtel-a sa predstavnicima Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine i Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija.
Sastanak je bio nastavak ranije održanog radnog sastanka u cilju rješavanja nagomilanih problema privrednih društava iz oblasti telekomunikacionih djelatnosti sa kojima su upoznate nadležne institucije, te predložen način njihovog rješavanja.

Teme sastanka bile su:
1. Inicijativa telekom operatora za snižavanje naknada za korištenje radio-frekventnog spektra, odnosno izmjena člana 7. Odluke o naknadi za korištenje radio- frekventnog spektra u BIH,
2. Inicijativa Asocijacije kablovskih operatora BiH (“AKOP”) čije su članice sva tri telekoma za definisanje liste važnih događaja za emitovanje u BIH,
3. Politika sektora elektronskih komunikacija za period 2017-2021,
4. Roaming EU-Zapadni Balkan i posljedice njihove primjene,
5. Digitalizacija analogne zemaljske radiodifuzije u BIH.

Nakon što su za svaku od navedenih tema izneseni stavovi, argumenti i viđenja svih učesnika, doneseni su precizni zaključci po pojedinačnim tačkama i usaglašene obaveze kako telekom operatera, tako i institucija vlasti, a koje je potrebno realizovati u što kraćem periodu. Na prijedlog IKT Asocijacije pokrenuta je i inicijativa da se organizuju radni sastanci na nivou uprava telekom operatera i najviših nivoa vlasti kako bi se prezentovali problemi i mogućnost njihovog rješavanja, a sve u cilju obezbjeđenja boljih uslova privređivanja telekom operatera, što bi u konačnici donijelo dobrobit kako građanima tako i budžetskim proračunima entitetskih i državnih institucija.