Održan online info dan „Implementacija akcionog plana za Zajedničko reginalno tržište (ZRT) – koristi i izazovi za poslovnu zajednicu u Bosni i Hercegovini“

U okviru projekta „EU podrška Komorskom investicionom forumu WB6“, 22.03.2021. godine održan je online info dan na temu „Implementacija akcionog plana za Zajedničko reginalno tržište (ZRT) – koristi i izazovi za poslovnu zajednicu u Bosni i Hercegovini“.

U uvodnom dijelu, prisutne je u ime Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine pozdravio zamjenik Generalnog sekretara Nihad Bajramović. Novoimenovani generalni sekretar KIF-a Tatjana Sterjova Duskovska upoznala je učesnike sa ulogom KIF-a u implementaciji Akcionog plana ZRT-a. Istakla je značaj uključivanja privatnog sektora koji može imati ključnu ulogu i podržati donosioce odluka u kreiranju ZRT-a.

Govornici na događaju bili su Hamdo Tinjak, državni koordinator za ZRT u BiH, Emir Đikić, direktor CEFTA sekretarijata, Maja Handijska Trendafilova i Ivana Gardašević iz Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), Amar Jajetović predstavnik kompanije Sarajevski Kiseljak i član Poslovnog savjeta ZB6 KIF i Jelena Radulović, predstavnik ZB6 KIF.

Na događaju je detaljno predstavljen Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište, načela, struktura i ciljne vrijednosti, sa akcentom na benefite koje Akcioni plan donosi poslovnoj zajednici BiH.
U okviru potencijala i očekivanog efekta trgovinske saradnje u regiji, predstavljeni su i objašnjeni zajednički mehanizmi za olakšanje trgovine i uklanjanje necarinskih barijera od kojih su neki već u funkciji, a neki tek teba da budu usvojeni. Također se govorilo i o izmjenama zakonodavne regulative koje se očekuju i uticaj na poslovanje kompanija u BiH, te koje su to mjere koje će biti predložene za smanjenje troškova trgovine.

Pored navedenog, predstavnici Savjeta za regionalnu saradnju predstavili su i ostale aspekte Akcinog plana za ZRT a odnose se na očekivane efekte na poslovno okruženje u okviru stubova za regionalni investicioni, digitalni, industrijski i inovacijski prostor Akcionog plana ZRT, te konkretne mjere koje će biti usvojene za podršku investicijama u regionu.

Ispred kompanije Sarajevski Kiseljak, učesnicima se obratio Amar Jajetović koji je naglasio da je glavna prednost ZRT-a smanjeno vrijeme čekanja na granici, olakšane izvozne procedure, kao i smanjenje sveukupnih troškova trgovine.

Jelena Radulović iz Privredne komore Srbije je predstavila način praćenjae implementacije Akcionog plana od strane KIF ZB6 kroz posebno razvijen KPI (Key Performance indicators) model mjerenja koji će na godišnjem nivou pratiti ispunjenje plana kroz dva koraka – regulatorni i implementacioni odnosno da li je određena mjera sprovedena na terenu i da li kompanije imaju korist od te implementacije.

Događaju je prisustvovalo više od 50 učesnika, predstavnika kompanija, institucija i drugih organizacija.

Brošura zajedničko regionalno tržište (pdf)