Održan Okrugli sto na temu “Obavljanje međunarodnog prevoza putnika i sankcionisanje nelegalnih oblika rada i rada “na crno““

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, 22. juna 2018. godine, u Banja Luci, organizovala je i realizovala drugi po redu Okrugli sto na temu “Obavljanje međunarodnog prevoza putnika i sankcionisanje nelegalnih oblika rada i rada “na crno““, na kojem su uz predstavnike Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Inspektorata Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, uzeli učešće i predstavnici inspekcijskih organa entiteta, te predstavnici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, entitetskih komora i svi zainteresovani predstavnici kompanija koje se bave djelatnošću cestovnog prijevoza putnika.

Okrugli sto je imao za cilj analizu stepena realizacije Zaključaka sa prvog Okruglog stola održanog 16. maja 2018. godine, vezanih za problematiku nelegalnog prevoza i rada “na crno“ u transportnom sektoru. Stepen realizacije Zaključaka, razmatran je kroz poduzete mjere i radnje, analizirajući praktična iskustva i sagledavanje dodatnih mogućnosti za efikasno sankcionisanje negativnih pojava kod prijevoza putnika u cestovnom prijevozu. Prvenstveno, i ovaj Okrugli sto je bio namijenjen kontrolnim organima, u cilju sagledavanja problema te preduzimanja mjera i radnji ka smanjenju štetnih posljedica po privredne subjekte koji imaju registrovanu djelatnost cestovnog prijevoza putnika.

Drugi po redu Okrugli sto je također rezultirao određenim brojem Zaključaka kao i određenim nosiocima zadataka i dinamikom njihove realizacije. U skladu sa usvojenim zaključcima, dogovoren je i termin održavanja narednog, trećeg po redu ovakvog sastanka, na kojem će biti razmatran stepen poduzetih aktivnosti i učinaka u praksi.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kroz djelovanje svog Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika, na pojavu nelegalnog prijevoza i rada “na crno“ u transportnom sektoru, ukazuje dugi niz godina kroz službena obraćanja nadležnim institucijama i organima kontrole u Bosni i Hercegovini, predlažući interresorni pristup s ciljem eliminisanja ovakve pojave i štetnih posljedica pojavnih vidova nelegalnog prijevoza i rada “na crno“ u sektoru cestovnog prijevoza putnika.