Obavještavamo prijevoznike u Bosni i Hercegovini da će se prvo javno otvaranje zahtjeva za usklađivanje redova vožnje, koje su prijevoznici dostavili na protokol Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, izvršiti dana 05.01.2015. godine (ponedjeljak).

Pomjeranje datuma otvaranja zahtjeva proizašlo je iz potrebe da se prvo riješe zahtjevi za usklađivanje redova vožnji podneseni prije stupanja na snagu Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH“, broj: 77/14). Dana 27.11.2014.godine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine dostavilo je Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine ranije podnesene zahtjeve za usklađivanje međunarodnih redova vožnje, sa naznakom za prioritetno rješavanje istih, što je imalo za posljedicu donošenje ovakve odluke.

O daljnjem postupanju prijevoznici će biti blagovremeno obaviješteni.