Obavještenje: Dostavljanje prijedloga međuentitetskih redova vožnje

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da, u skladu sa članom 4. st. (1) i (3) Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole („Službeni glasnik BiH“ broj: 7/18), mogu dostaviti prijedloge međuentitetskih redova vožnje, u periodu od 01.04.2022. godine do 30.04.2022. godine.

Prijedlozi redova vožnje dostavljaju se na propisanom obrascu Prilog 1. Pravilnika i moraju biti usaglašeni sa važećim Daljinarom sa relacijama i minimalnim vremenima vožnje u Bosni i Hercegovini, koji je objavljen na web stranici Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine.
https://www.mkt.gov.ba/Content/OpenAttachment?id=784f4e80-867c-4e3a-959c-61674b6f50c7&lang=bs

Prijedlozi redova vožnje dostavljaju se Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, u zatvorenoj koverti, sa naznakom “NE OTVARATI – PRIJEDLOG MEĐUENTITETSKOG REDA VOŽNJE” na adresu:
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10.
71000 Sarajevo

Dostavljene prijedloge međuentitetskih redova vožnje Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine će objaviti, na službenoj web stranici, najkasnije do 15. maja 2022. godine.