Mjere za jačanje nadzora nad širenjem koronavirusa za hrvatske i strane državljane koji ulaze u Hrvatsku

 

 

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske nadopunio je 15. ožujka 2020. godine pojačani paket mjera za smanjenje unosa bolesti u populaciju i jačanje nadzora nad širenjem koronavirusa.

Svi strani državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku iz sljedećih država/područja:

– Narodne Republike Kine: provincija Hubei
– Talijanske Republike
– SR Njemačke: Okrug Heinsberg u njemačkoj saveznoj državi North Rhine-Westphalia
– Republike Koreje: grad Daegu i provincija Cheongdo
– Islamske Republike Iran

bit će upoznati s mjerom obaveznog smještaja u karantenu na razdoblje od 14 dana, a svi hrvatski državljani dobit će rješenje o obvezi samoizolacije na razdoblje od 14 dana.

Svi strani i hrvatski državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku iz sljedećih država/područja:

– Narodne Republike Kine (osim područja provincije Hubei)
– Hong Kong (Narodna Republika Kina)
– Republike Koreje (osim područja grada Daegu i provincije Cheongdo)
– Japana
– Republike Singapur
– Francuske Republike
– Savezne Republike Njemačke (osim okruga Heinsberg u njemačkoj saveznoj državi North Rhine – Westphalia)
– Republike Austrije
– Švicarske Konfederacije
– Kraljevine Španjolske
– Kraljevine Nizozemske
– Kraljevine Švedske
– Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske
– Malezije
– Republike Slovenije (samo područje Bele Krajine)
– Australije
– Republike Filipini
– Socijalističke Republike Vijetnam
– Kraljevine Kambodže
– Novog Zelanda
– Kraljevine Danske
– Kraljevine Norveške
– Češke Republike
– Republike Finske
– Helenske Republike
– Države Izrael
– Irske
– Republike San Marino
– Republike Island
– Republike Poljske
– Rumunjske
– Portugalske Republike
– Slovačke Republike
– Republike Bjelarus
– Republike Bugarske
– Republike Sjeverne Makedonije
– Kraljevine Tajland
– Republike Indije
– Republike Indonezije
– Republike Maldivi
– Kraljevine Bahrein
– Ujedinjenih Arapskih Emirata
– Republike Irak
– Arapske Republike Egipat
– Libanonske Republike
– Islamske Republike Pakistan
– Narodne Republike Bangladeš
– Sjedinjenih Američkih Država
– Kanade
– Savezne Republike Brazil
– Republike Čile
– Republike Kostarika
– Alžirske Narodne Demokratske Republike
– Republike Kamerun
– Republike Peru
– Republike Ekvador
– Kneževine Andora
– Republike Albanije
– Republike Cipar
– Crne Gore
– Kneževine Lihtenštajn
– Velikog Vojvodstva Luksemburg
– Republike Malte
– Kneževine Monako
– Republike Turske
– Ukrajine

dobit će rješenje o obvezi samoizolacije u trajanju od 14 dana.

Navedena lista država/područja mijenjat će se u skladu s preporukama i epidemiološkom situacijom.

Share This