Maroko

Osnovni podaci:

Službeni naziv zemlje: Kraljevina Maroko
Položaj: sjeverna Afrika
Glavni grad: Rabat
Službeni jezik: arapski
Političko uređenje: parlamentarna ustavna monarhija
Površina ukupno: 710.850 km2
Stanovništvo: 37.076.584 (2021. godina)
Valuta: marokanski dirham (MAD)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2021)

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA: GODINA:
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 24.570.814,00 28.554.415,00 32.464.865,00 34.680.458,00 35.107.264,00 35.528.115,00 35.927.511,00 36.304.408,00 36.688.772,00 37.076.584,00
BND, PPP (USD) 61.901.445.146,28 102.023.345.708,58 205.002.967.416,05 265.589.514.966,88 270.172.515.559,36 281.151.427.260,72 296.801.809.028,78 310.839.598.354,62 293.606.859.506,77 328.707.001.702,31
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 2.500,00 3.540,00 6.240,00 7.550,00 7.590,00 7.800,00 8.140,00 8.440,00 7.880,00 8.730,00
BDP (USD) 30.180.108.561,93 38.857.251.336,34 93.216.746.661,60 110.414.366.621,26 111.572.673.974,00 118.540.548.906,31 127.341.174.715,80 128.919.944.681,87 121.348.138.320,28 142.866.329.198,42
BDP po glavi stanovnika (USD) 1.219,43 1.348,05 2.835,22 3.139,24 3.132,94 3.288,50 3.492,67 3.498,57 3.258,12 3.795,38
Godišnji rast BDP – a (%) 3,41 1,91 3,82 4,34 0,52 5,06 3,07 2,89 -7,19 7,93
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -195.575.488,76 -474.860.979,70 -3.925.169.124,54 -2.160.696.677,40 -4.179.669.586,73 -3.677.255.013,68 -6.205.208.861,72 -4.406.759.940,69 -1.368.382.876,42 -3.261.495.786,19
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -0,65 -1,22 -4,21 -1,96 -3,75 -3,10 -4,87 -3,42 -1,13 -2,28
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 24,56 26,79 32,23 30,00 30,73 32,61 33,83 34,09 30,80 32,93
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 30,07 32,37 43,01 37,29 40,39 41,57 43,43 41,91 38,05 42,02
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 6,78 1,89 0,99 1,56 1,64 0,75 1,80 0,30 0,71 1,40
SDI, neto priljev (USD) 165.122.977,79 426.553.283,86 1.240.625.859,11 3.252.913.902,36 2.153.363.904,94 2.680.109.856,21 3.544.387.229,28 1.720.825.003,13 1.418.713.118,61 2.150.839.828,54
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. .. 12,00 10,50 10,00 9,00 9,00 9,00 .. ..

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Najznačajnije industrijske grane

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo:
Industrija (uključujući građevinarstvo):
Usluge:

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (povrtlarstvo, voćarstvo i uzgoj koštunjičastih plodova), stočarstvo, te ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog sektora: rudarstvo i energetika, kemijska industrija, metalna, mašinska i elektro – industrija, industrija građevinskih materijala, tekstilna industrija, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: transport, trgovina, turizam i ostali uslužni sektori.

Izvor:        Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Kraljevine Maroko na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 36,58 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Kraljevine Maroko u 2021. godini, su sljedeće: gnojiva (15,62 %); električne mašine i oprema i dijelovi, ... (14,35 %); vozila, osim željezničkih ili ... (13,78 %); odjevni predmeti i asesoar, osim pletenih i kačkanih (6,89 %); anorganske kemikalije, ... (6,11 %); jestivo voće i orašasti plodovi, ... (4,82 %); riba i rakovi, mekušci ... (4,81 %); jestivo povrće i određeno korjenje i ... (4,06 %); soli, sulfati, ... (3,4 %); te zračne letjelice, ... (3,06 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Kraljevine Maroko čine (23,1 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Kraljevine Maroko sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 58,67 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Kraljevine Maroko u 2021. godini, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi ... (14,36 %); električne mašine i oprema i dijelovi ... (9,49 %); vozila, osim željezničkih ili ... (9,44 %); mašine, mehanički uređaji, ... (9,41 %); plastika i proizvodi ... (4,44 %); žitarice (4,07 %); željezo i čelik (2,82 %); farmaceutski proizvodi (2,43 %); anorganske kemikalije, ... (2,07 %); te soli, sulfati, ... (2%).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Kraljevine Maroko čine (39,47 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Kraljevina Maroko je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih navodimo sljedeće:

 • UN
 • Afrička Unija
 • FAO
 • ICC
 • EBRD
 • IBRD
 • IFC
 • IMF
 • OSCE
 • UNESCO
 • WCO
 • WTO
 • itd..

Pozivni (telefonski broj zemlje):               00 (212)

Internet domena:                                           .ma

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na listi (gore spomenuta skupina) zemalja: među prvih 125 partnera na svjetskom tržištu.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine na gornjoj listi zemalja: među prvih 100 partnera na svjetskom tržištu.

Izvor:        Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porez na dodanu vrijednost (PDV) u Kraljevini Maroko

Standardna stopa gore spomenutog poreza u Kraljevini Maroko, koja se primjenjuje na sve robe i usluge (osim onih koji su predmet snižene ili nulte stope), iznosi 20 %.

Snižena stopa PDV – a od 14 % primjenjuje se na sljedeće proizvode: puter, električnu energiju, usluge transporta (osim željezničkog), te agenturu i brokerske usluge.

Stopa od 10 % primjenjuje se na naftne proizvode, transakcijske poslove (bankarske i financijske usluge), hotelske i ugostiteljske usluge, umjetnine, solarne grijače, te jestivo ulje.

Stopa od 7 % primjenjuje se na sljedeće proizvode: voda, konzervirana riba, mlijeko u prahu, rafinirani šećer, te farmaceutski proizvodi.

Nulta stopa PDV – a primjenjuje se na prodaju ribe (smrznuta, svježa), materijale u uputrebi za proizvodnju solarne energije koja se iskorištava za vodene pumpe u poljoprivredi prilikom navodnjavanja, gnojiva, poljoprivrednu mehanizaciju i određene investicijske poslove.

Zahtjevi tržišta odnose se na sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i marketing proizvoda.

Pored navedenog postoje i određena kvantitativna ograničenja, koja su vezana za uvoz sljedećih proizvoda: eksploziv, prah, rabljena odjeća i oprema, gume i slični proizvodi.

Carine i carinska dokumentacija

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi 11,53 % u godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi 18,93 % u godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi 9,03 % u godini

Izvor:        World Bank (World Development Indicators)

Dokumentacija za izvoz

Komercijalna faktura, (orginal i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirna lista, otpremnica, specifikacija robe, te polica osiguranja.

Shodno proizvodu neophodno je predočiti veterinarska, sanitarna, te fito – patološka uvjerenja.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Marokom

PREDMET / VREMENSKI OKVIR: UKUPAN PERIOD GODINA
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA 2017. – 2021. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Jedinica mjere: konvertibilna marka (KM)
1.) UKUPNO 92.661.479,71 22.694.402,85 9.094.130,50 22.951.024,47 9.517.802,59 14.705.095,19 13.699.024,11
2.) IZVOZ 61.505.509,09 17.453.322,67 4.561.123,65 16.779.826,27 3.127.844,70 10.009.194,56 9.574.197,24
3.) UVOZ 31.155.970,62 5.241.080,18 4.533.006,85 6.171.198,20 6.389.957,89 4.695.900,63 4.124.826,87
4.) SALDO 30.349.538,47 12.212.242,49 28.116,80 10.608.628,07 -3.262.113,19 5.313.293,93 5.449.370,37
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 197,41 333,01 100,62 271,91 48,95 213,15 232,11

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Kraljevinu Maroko, 2022. godina

VREMENSKI OKVIR: 2022.
PREDMET ANALIZE
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu u Kraljevinu Maroko
4804 Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili … 4.187.927,23 43,74%
9306 Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična … 3.757.627,40 39,25%
3603 Sporogoreći štapini, detonirajući štapini 871.596,08 9,10%
2842 Ostale soli anorganskih kiselina ili … 331.573,31 3,46%
6506 Ostala pokrivala za glavu, uključujući postavljene … 163.512,67 1,71%
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili … 92.184,49 0,96%
7325 Ostali lijevani proizvodi od željeza ili čelika: … 61.567,86 0,64%
8474 Mašine za sortiranje, prosijavanje, separaciju, … 53.859,30 0,56%
3304 Proizvodi za uljepšavane i šminkanje i proizvodi … 21.875,22 0,23%
4819 Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za … 17.038,05 0,18%
  Prvih 10 (deset) proizvoda u ukupnom izvozu u Kraljevinu Maroko 9.558.761,61 99,84%
  Ostali 15.435,39 0,16%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Kraljevine Maroko, 2022. godina

VREMENSKI OKVIR: 2022.
PREDMET ANALIZE
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu iz Kraljevine Maroko
1604 Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i … 3.696.597,17 89,62%
4804 Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili … 157.085,03 3,81%
2102 Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali … 81.537,76 1,98%
5515 Ostale tkanine od rezanih sintetičkih vlakana: … 69.147,69 1,68%
3303 Mirisi (parfemi) i toaletne vode 40.969,29 0,99%
6002 Pleteni ili heklani materijali širine ne veće od … 29.795,27 0,72%
6004 Pleteni ili heklani materijali širine veće od 30 … 22.080,52 0,54%
1515 Ostale stabilne (nehlapive) biljne masti i ulja … 10.236,81 0,25%
6212 Grudnjaci, steznici, naramenice, držači čarapa, … 3.575,09 0,09%
6305 Vreće i vrećice za pakovanje robe: … 3.499,92 0,08%
  Prvih 10 (deset) proizvoda u ukupnom uvozu iz Kraljevine Maroko 4.114.524,55 99,75%
  Ostali 10.302,45 0,25%

Izvor:        Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

SPORAZUMI

Kada je riječ o trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Kraljevinom Maroko, detaljnije informacije pronađite na web stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u segmentu vezanom za bilateralne trgovinske odnose.

Za pristup kronološkom pregledu sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Maroko posjetite web stranicu Ministarstva vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Ambasada Kraljevine Maroko
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06