Javni poziv za upis kandidata u školu „Upravljanje lancima nabavke (SCM)“

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine objavljuje javni poziv za upis kandidata u školu „Upravljanje lancima nabavke / Supply Chain Management“ za školsku 2020. godinu.

Proces edukacije „Upravljanje lancima nabavke / Supply Chain Management“ se realizira kroz sedam (7) modula nastavnog plana i programa koji je izrađen u skladu sa standardima FIATA-e, a koji uključuje sljedeće module:

• Modul 1: Upravljanje lancima nabavke
• Modul 2: Upravljanje međunarodnim transportom
• Modul 3: Globalna nabavka
• Modul 4: Finansijski menadžment
• Modul 5: Upravljanje ugovorima
• Modul 6: Upravljanje proizvodnjom i operacijama
• Modul 7: Upravljanje globalnim marketingom

Sve dodatne informacije možete pronaći u pozivnom pismu i programu ili kontaktirati broj telefona +387 33 566 204.
Kontakt osoba je gdin. Mirza Konjo, voditelj projekta.

Poziv_SCM_2020

Program_SCM_2020

Prijava

Share This