Italija

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Italija
Položaj: južna Evropa
Glavni grad: Rim
Službeni jezik: talijanski
Političko uređenje: republika (parlamentarna demokracija)
Površina ukupno: 301.340 km²
Stanovništvo: 59.109.668 (podatak iz 2021. godine)
Valuta: euro (EUR ili €)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 – 2021)

PREDMET VREMENSKI OKVIR
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 56.942.108,00 59.277.417,00 60.730.582,00 59.729.081,00 59.438.851,00 59.109.668,00 ..
BND, PPP (USD) 1.535.971.291.818,49 2.079.581.022.494,46 2.225.429.068.057,95 2.758.720.924.035,91 2.589.801.438.609,00 2.774.739.784.414,86 ..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 26.970,00 35.080,00 36.640,00 46.190,00 43.570,00 46.940,00 ..
BDP (USD) 1.146.676.894.209,73 2.136.099.955.236,67 1.836.637.711.060,55 2.011.302.198.827,45 1.896.755.301.518,14 2.107.702.842.669,73 ..
BDP po glavi stanovnika (USD) 20.137,59 36.035,64 30.242,39 33.673,75 31.911,04 35.657,50 ..
Godišnji rast BDP – a (%) 3,79 1,71 0,78 0,48 -9,04 6,74 ..
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -3.106.733.996,05 -70.819.281.579,94 26.369.229.238,50 66.320.786.088,31 74.508.740.778,23 64.719.172.848,41 ..
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -0,27 -3,32 1,44 3,30 3,93 3,07 ..
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 25,63 25,07 29,72 31,60 29,44 32,67 ..
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 24,78 26,93 26,70 28,28 25,84 30,31 ..
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 2,54 1,53 0,04 0,61 -0,14 1,87 8,20
SDI, neto priljev (USD) 13.172.981.900,40 9.930.501.390,91 13.303.439.230,24 31.185.214.397,32 -22.090.942.205,12 18.911.500.067,39 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 12,50 11,00 11,00 .. .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane 2020.

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo)
Sektor poljoprivrede

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, maslinarstvo, ribarstvo), kao i šumarstvo.

Glavne grane sekundarnog sektora: metalna, elektro i auto industrija, farmaceutska industrija, kemijska i kozmetička industrija, drvna i papirna industrija, industrija tekstila, kože i obuće, brodogradnja, industrija građevinskih elemenata i materijala, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijarnog sektora: trgovina, telekomunikacije, transport, financije i osiguranje, turizam, građevinarstvo, pa čak u značajnoj mjeri i dizajn, poput modnog i industrijskog.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura / 2022

0

Ukupan izvoz Italije na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 700,31 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Italije navodimo slijedom: „Mašine, mehanički uređaji, ...“ (16,14%), „Farmaceutski proizvodi“ (7,27%), „Vozila osim željezničkih ...“ (6,86%), „Električne mašine i ...“ (6,23%), „Mineralna goriva, mineralna ...“ (4,77%), „Plastika i proizvodi ...“ (4,11%), „Proizvodi od željeza ...“ (3,45%), „Željezo i čelik“ (3,17%), „Prirodni i kultivisani ...“ (3,05%), te „Namještaj, kreveti, madraci ...“ (2,45%).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Italije čine (42,5%) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura / 2022

0

Ukupan uvoz Italije sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 743,03 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Italije jesu „Mineralna goriva, mineralna ...“ (21,96%), „Mašine, mehanički uređaji, ...“ (8,34%), „Električne mašine i oprema ...“ (7,63%), „Vozila osim željezničkih ...“ (6,71%), „Farmaceutski proizvodi“ (5%), „Željezo i čelik“ (4,62%), „Plastika i proizvodi ...“ (4,28%), „Organske kemikalije“ (3,31%), „Prirodni i kultivisani ...“ (2,58%), te „Optički, fotografski, kinematografski, ...“ (2,15%).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Italije čine (33,42%) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Italija je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija i organizacija od kojih navodimo redom:

 • UN
 • WTO
 • Vijeće Europe
 • EU
 • EBRD
 • OSCE
 • itd..

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (39)

Internet domena:                             .it

Glavni izvozni partneri – TOP 10 (2022):

Među uvoznicima proizvoda iz Italije, a promatrajući svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 75 partnera.

Glavni uvozni partneri – TOP 10 (2022):

Među izvoznicama proizvoda u Italiju, uzimajući u obzir cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 75 partnera Italije.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Italiji

Standardna stopa predmetnog poreza u Republici Italiji, koja je primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji se oporezuju po sniženoj stopi ili su pak predmet izuzeća od plaćanja PDV – a, iznosi (22%).

Snižene stope PDV – a od (5%) do (10%) primjenjuju se na usluge vodosnabdjevanja, pojedine prehrambene proizvode, lijekove korištene u medicini i veterini, usluge prijevoza, opskrbu gasom, električnom energijom i slično.

Dodatno odnosno extra snižena stopa PDV – a, koja se primjenjuje na prehrambene proizvode, knjige, časopise, novine, određenje lijekove, kupovinu nove ili rekonstrukciju nekretnine, umjetna gnojiva i slično, iznosi (4%).

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 

 • „Svi proizvodi“ (4,32%)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (5,58%)
 • „Industrijski proizvodi“ (3,96%)

Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energiju (prirodni plin, ugalj, struja) plaćaju se akcize na prostoru Evropske unije.

Potrebna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, uvozne carinske deklaracije (Single Administrative Document – SAD).

Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom se redu odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno, odnosno dodatno označavanje proizvoda poput onih organskih, zatim na marketing i oglašavanje proizvoda, te na druge slične mjere reguliranja tržišta Republike Italije, odnosno Evropske unije.

Na poljoprivredne proizvode, proizvode kao što su željezo i čelik, te na određene proizvode od aluminija, uvedene su restrikcije na uvoz u Evropsku uniju.

Dokumentacija za izvoz

Pod dokumetacijom potrebnom za obavljanje izvoza navodimo komercijalnu fakturu, (original i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – patološku dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od strane nadležnih institucija EU i Republike Italije.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Official site of the EU

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Italijom u KM

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)1.312.806.999,221.027.560.095,621.617.421.383,731.999.026.663,66382.665.536,78
UVOZ (KM)1.685.366.730,331.426.921.039,971.929.734.127,042.217.323.714,25507.806.484,70
OBIM (KM)2.998.173.729,552.454.481.135,593.547.155.510,774.216.350.377,91890.472.021,48
SALDO (KM)-372.559.731,11-399.360.944,35-312.312.743,31-218.297.050,59-125.140.947,92
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)77,8972,0183,8290,1575,36

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Italiju, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7601Aluminij u sirovim oblicima:25,25%
6406Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjs4,84%
6403Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase, kože ili umjetne kože i gornjim dijelom od kož4,81%
8431Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo ili uglavnom za mašine iz tarifnih brojeva 84254,14%
6404Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase, od kože ili umjetne kože i gornjim dijelom od 3,48%
2804Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali:3,45%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 92,80%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 2,79%
4401Ogrijevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i slične2,76%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj2,56%
Ostali43,12%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Italije, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7408Bakrena žica:4,42%
0201Goveđe meso, svježe ili rashlađeno:3,79%
6406Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjs3,38%
7208Toplo valjani plosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji ni2,66%
7211Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine manje od 600 mm, koji nisu pla2,10%
4703Hemijska drvna celuloza, natronska ili sulfatna, osim celuloze topivog kvaliteta:1,76%
7210Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm i veće, platirani ili p1,74%
4107Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust-obr1,62%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 91,58%
6907Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; neglazirane keramičke kockice za mozaik1,44%
Ostali75,51%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je sa Evropskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna 2008. godine, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, te je između sporazumnih strana uspostavljeno područje slobodne trgovine.

Pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 2016. godine, potpisan je i Protokol uz navedeni dokument.

Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Italije potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese i kontakt podaci

 • Svjetska banka
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova
 • Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07