Italija

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Italija
Položaj:južna Evropa
Glavni grad: Rim
Službeni jezik: talijanski
Političko uređenje: parlamentarna republika 
Površina ukupno: 301.340 km²
Stanovništvo: 59.066.225 (podatak iz 2021.)
Valuta: euro (EUR ili €)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 – 2021)

it

PREDMET: VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 56.719.240,00 56.942.108,00 59.277.417,00 60.730.582,00 60.627.498,00 60.536.709,00 60.421.760,00 59.729.081,00 59.449.527,00 59.066.225,00
BND, PPP (USD) 1.043.605.220.136,42 1.535.675.678.360,39 2.079.685.925.634,66 2.225.429.068.057,95 2.427.621.534.122,07 2.531.219.678.356,85 2.629.044.697.813,76 2.672.992.542.432,88 2.527.003.713.439,94 2.745.845.520.925,98
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 18.400,00 26.970,00 35.080,00 36.640,00 40.040,00 41.810,00 43.510,00 44.750,00 42.510,00 46.490,00
BDP (USD) 1.181.222.653.522,95 1.146.676.894.209,73 2.136.099.955.236,67 1.836.637.711.060,55 1.877.071.687.633,78 1.961.796.197.354,36 2.091.932.426.266,98 2.011.285.742.552,15 1.892.574.064.222,11 2.099.880.198.258,88
BDP po glavi stanovnika (USD) 20.825,78 20.137,59 36.035,64 30.242,39 30.960,73 32.406,72 34.622,17 33.673,48 31.834,97 35.551,28
Godišnji rast BDP – a (%) 1,99 3,79 1,71 0,78 1,29 1,67 0,93 0,50 -9,03 6,64
Bilans tekućeg računa (USD) -16.437.768.132,72 -3.106.733.996,05 -70.819.281.579,94 26.183.033.207,73 48.907.019.741,89 51.636.277.488,75 52.396.056.582,85 64.519.152.201,41 72.033.638.800,53 53.095.484.073,88
Bilans tekućeg računa (% BDP – a) -1,39 -0,27 -3,32 1,43 2,61 2,63 2,50 3,21 3,81 2,53
Izvoz roba i usluga (% BDP – a) 18,26 25,63 25,07 29,72 29,33 30,73 31,35 31,60 29,53 32,74
Uvoz roba i usluga (% BDP – a) 18,06 24,78 26,93 26,70 26,04 27,87 28,95 28,28 25,87 30,32
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 6,46 2,54 1,53 0,04 -0,09 1,23 1,14 0,61 -0,14 1,87
SDI, neto priljev (USD) 6.440.765.876,20 13.172.981.900,40 9.930.501.390,91 13.303.439.230,24 25.656.663.794,79 11.138.429.977,19 44.249.715.319,15 31.185.214.397,32 -22.090.942.205,12 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan / i) .. .. 12,50 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane 2020.

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo)
Sektor poljoprivrede

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, maslinarstvo, ribarstvo, šumarstvo.

Glavne grane primarnog sektora: poljorivreda (ratarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, maslinarstvo i ribarstvo), te šumarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: metalna, elektro i auto industrija, farmaceutska industrija, kemijska i kozmetička industrija, drvna i papirna industrija, industrija tekstila, kože i obuće, brodogradnja, industrija građevinskih elemenata i materijala, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijalnog (uslužnog) sektora: trgovina, telekomunikacije, transport, financije i osiguranje, turizam, građevinarstvo, te modni i industrijski dizajn.

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura / 2021

0

Ukupan izvoz Republike Italije na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 601,66 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Italije, su sljedeće: mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi navedenog (17,96 %); vozila – osim tračnih, ... (7,52 %); elektične mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (6,26 %); farmaceutski proizvodi (6,09 %); plastika i proizvodi od plastike (4,31 %); proizvodi od željeza i čelika (3,52 %); prirodni i kultivisani biseri, ... (3,46 %); željezo i čelik (3,17 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (3,04 %); te namještaj, madraci, ležišta za madrace, ... (2,62 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Italije čine 42,05 % ukupnog izvoza spomenute države na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura / 2021

0

Ukupan uvoz Republike Italije sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 557,23 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Italije, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (12,85 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi navedenog (9,67 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (8,31 %); vozila – osim tračnih, ... (8 %); farmaceutski proizvodi (5,48 %); željezo i čelik (5,04 %); plastika i proizvodi od plastike (4,87 %); prirodni i kultivisani biseri, ... (3,42 %); organske kemikalije (3,41 %); te optički, fotografski, kinematografski, mjerni, ... (2,71 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Italije čine 36,24 % ukupnog uvoza sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Italija je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija među kojima izdvajamo sljedeće:

 • UN
 • WTO
 • OSCE
 • MMF
 • Vijeće Evrope
 • Evropska unija
 • EBRD
 • itd…

Internet domain: .it
Telefonski kod: +39

Glavni izvozni partneri – TOP 10 (2021):

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru zemalja uvoznica: među prvih 75 partnera na svjetskom tržištu.

Glavni uvozni partneri – TOP 10 (2021):

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru  zemalja izvoznica: među prvih 75 partnera na svjetskom tržištu.

Izvor:       Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Italiji

Standardna stopa PDV – a u Republici Italiji iznosi  22 % i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV – a ili izuzeća od plaćanja PDV – a.

Snižena stopa PDV – a  od  5 % –  10 % primjenjuje se na  usluge vodosnabdjevanja, pojedine prehrambene proizvode, lijekove u medicini i veterini, usluge prijevoza, opskrbu gasom, električnom energijom i sl..

Dodatno (extra) snižena stopa PDV – a, koja se primjenjuje na prehrambene proizvode, knjige, časopise, novine, određenje lijekove, kupovinu nove ili rekonstrukciju određene nekretnine, umjetna gnojiva i sl.,  iznosi 4 %.

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini

 

Akcize u EU primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Tehnički zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na: poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

https://ec.europa.eu/info/index_hr

https://ec.europa.eu/info/index_en

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Italijom u KM

PREDMET / VREMENSKI OKVIR UKUPAN PERIOD: GODINA:
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA 2017. – 2021. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Jedinica mjere: konvertibilna marka: KM KM KM KM KM KM
1.) UKUPNO: 14.901.328.137,68 2.838.712.615,24 3.062.805.146,53 2.998.173.729,55 2.454.481.135,59 3.547.155.510,77
2.) IZVOZ 6.536.624.120,75 1.218.252.705,99 1.360.582.936,19 1.312.806.999,22 1.027.560.095,62 1.617.421.383,73
3.) UVOZ 8.364.704.016,93 1.620.459.909,25 1.702.222.210,34 1.685.366.730,33 1.426.921.039,97 1.929.734.127,04
4.) SALDO: -1.828.079.896,18 -402.207.203,26 -341.639.274,15 -372.559.731,11 -399.360.944,35 -312.312.743,31
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): 78,15 75,18 79,93 77,89 72,01 83,82

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u izvozu, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV  / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu, 2021.
7601 Aluminij u sirovim oblicima: … 296.153.293,55 18,31%
6403 Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase … 106.495.783,43 6,58%
6406 Dijelovi obuće … 88.631.802,12 5,48%
6404 Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase … 72.868.530,56 4,51%
8431 Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo … 69.412.743,12 4,29%
4401 Ogrijevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, … 53.978.634,81 3,34%
2804 Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali … 52.391.719,94 3,24%
7308 Konstrukcije … 48.768.248,99 3,02%
7318 Željezni ili čelični vijci, matice, vijci za … 45.333.786,07 2,80%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 43.031.342,92 2,66%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu 877.065.885,51 54,23%
  Ostali 740.355.498,49 45,77%

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV  / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu, 2021.
0201 Goveđe meso, svježe ili rashlađeno: … 78.117.099,74 4,05%
7408 Bakrena žica: … 71.522.366,58 3,71%
6406 Dijelovi obuće … 68.744.452,42 3,56%
7210 Plosnati valjani proizvodi od željeza ili … 54.755.665,12 2,84%
7208 Toplo valjani plosnati proizvodi od željeza ili … 46.676.516,14 2,42%
7211 Plosnati valjani proizvodi od željeza ili … 43.771.572,88 2,27%
4107 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, … 39.741.569,00 2,06%
8428 Ostale mašine i uređaji za dizanje, rukovanje, … 32.976.775,17 1,71%
7214 Šipke od željeza ili nelegiranog čelika samo… 27.411.120,55 1,42%
6907 Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i … 25.284.609,30 1,31%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu 489.001.746,90 25,34%
  Ostali 1.440.732.380,10 74,66%

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 Sporazumi

Bosna i Hercegovina je, 16. juna 2008. godine, sa Evropskim zajednicama i njihovim državama (članicama) potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu: SSP) reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U skladu sa SSP – om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Evropske unije – zajednice njenih članica (država) s druge strane, potpisan je 2016. godine.

Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:

 • Detaljan pregled odnosa između Evropske unije i Bosne i Hercegovine: link
 • Kronološki pregled sporazuma Bosne i Hercegovine sa Republikom Italijom: link

Korisne adrese i kontakt podaci

 • Svjetska banka: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 • Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06