IRU Nacrt rezolucije o vanrednim situacijama: Pokretanje drumskog transporta

Nacrt rezolucije o vanrednim situacijama: Pokretanje drumskog transporta, biće tema zajedničkog sastanka CTM-CTP o krizi goriva, koji će se održati u srijedu, 13. aprila 2022. (iru.org AG/GE8075/MMA Geneva, 8 April 2022)

IRU, svjetska organizacija za drumski transport i glas više od 3,5 miliona kompanija koje upravljaju uslugama mobilnosti i logistike, poziva vlade da se pozabave brzim povećanjem cijena goriva i preispitaju politike dekarbonizacije.

Usljed sve veće zabrinutosti za globalnu energetsku sigurnost, ne nazire se kraj podsticanju nestabilnosti cijena. Cijene goriva su naglo porasle u mnogim regijama otkako je počeo rat u Ukrajini, gotovo se udvostručivši na nekim mjestima, posebno na evropskom kontinentu i u Americi, i uzrokujući ozbiljne poteškoće u prilivu novca za drumske transportne operatere.
Trgovine i lanci nabavke najavljuju povećanja cijena i ograničenja dostupnosti proizvoda zbog problema u lancu nabavke koji proizlaze iz industrije cestovnog transporta koja se bori da zadovolji rastuću potražnju i ostane solventna. Troškovi kolektivne mobilnosti za ljude dramatično su porasli zbog inflatornog pritiska.
Transportni operateri više nisu u mogućnosti da upravljaju uslugama mobilnosti i logistike u jasnom i predvidivom operativnom okruženju. Dok se bore s dugoročnim ugovornim sporazumima, mala i srednja preduzeća posebno su primorana da prestanu pružati usluge svojim klijentima i neće biti u mogućnosti da izvrše potrebna ulaganja koja su potrebna da bi se pridržavali većeg pritiska politike dekarbonizacije.

Vlade moraju djelovati

1. Odmah podržite operatere u drumskom saobraćaju i osnovne usluge koje pružaju ekonomijama i zajednicama koje zavise od njih:
a) Razlikovanje između komercijalne i privatne upotrebe dizela;
b) Smanjiti poreze (PDV, akcize);
c) Uravnotežiti snabdevanje oslobađanjem strateških rezervi nafte i gasa;
d) Podsticati fleksibilnije komercijalne uslove za ugovore operatera/klijenta i operatera/dobavljača goriva;
e) Podržati gotovinski tok operatera odlaganjem plaćanja poreza i socijalnih dažbina i podsticanjem odgađanja otplate privatnih kredita i lizinga;
f) Podrška novim izvorima proizvodnje dizela i CNG/LNG.

2. Ponovno pregledajte planove i vremenske rokove dekarbonizacije kako je navedeno u IRU-ovom Green Compact-u, uključujući alternativna goriva, efikasnu logistiku, kolektivni prijevoz putnika, efikasnost vozila i mjere obuke vozača:

a) Osigurati jednake uslove između načina rada putem jedne obaveze na gorivo koja se primjenjuje na sav komercijalni transport zračnim, željezničkim, cestovnim, morskim i unutrašnjim plovnim putevima;
b) Podržati sve opcije alternativnog goriva za smanjenje zavisnosti od dizela (zelena električna energija, biogorivo, bio LNG itd.); diverzificirati i unaprijediti proizvodnju obnovljive energije kako bi se dekarbonizirali postojeći vozni park i podržala održivija tržišta polovnih vozila;

c) Implementirati princip od bunara do točka (wtw) za pravilno mjerenje i obračun emisija CO2;
d) Ponovno razmotriti nacionalne i regionalne mjere dekarbonizacije kao što su cijene i standardizacija emisija CO2 kako bi se smanjio finansijski teret i volatilnost sa kojima se suočavaju operateri;
e) Smanjenje politike distorzije tržišta (naplata za korisnike cesta, zone nulte emisije itd.) ako se ne mogu garantovati izvodljiva alternativna rješenja za operatere;
f) Investirati u kolektivni prevoz putnika i proširiti upotrebu eko-kamiona kako bi se povećala mobilnost i efikasnost logistike;
g) Prenesite subvencije za obnovljivu energiju u komercijalni drumski transport iz drugih sektora koji se lakše dekarboniziraju (npr. kombinovana toplinska i električna energija);
h) Razviti zelene vodonične mreže za veće udaljenosti; investirati u proizvodnju vodonika u regionima sa visokim potencijalom obnovljive energije;
i) Uspostaviti dugoročne fondove za spašavanje kako bi zaštitili operatere drumskog transporta od budućih skokova goriva i bilo koje druge krize.

IRU je spreman, sa svojim članovima, da radi sa vladama, regionalnim tijelima i međunarodnim organizacijama na provedbi gore navedenih aktivnosti   (https://www.iru.org/apps/dme-app?id=AG_GE8075_E)