Službeni naziv zemlje: Republika Indija
Položaj: Južna Azija
Glavni grad: New Delhi
Službeni jezik: hindu; engleski
Političko uređenje:epublika sa federalnim jedinicama (shodno ustavnom uređenju)
Površina ukupno: 3.287.263 km2
Stanovništvo: 1.059.633.328675 (*podatak iz 2022.)
Valuta: indijska rupija (INR)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 1.059.633.675,00 1.240.613.620,00 1.383.112.050,00 1.396.387.127,00 1.407.563.842,00 1.417.173.173,00 1.059.633.675,00
BND, PPP (USD) 2.188.197.810.596,11 5.173.866.049.787,04 9.448.744.556.227,71 8.978.916.906.284,87 10.163.358.058.763,20 11.636.782.087.950,80 2.188.197.810.596,11
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 2.070,00 4.170,00 6.830,00 6.430,00 7.220,00 8.210,00 2.070,00
BDP (USD) 468.394.937.262,37 1.675.615.502.766,20 2.835.606.242.052,48 2.671.595.389.575,70 3.150.306.834.279,65 3.385.089.881.935,39 468.394.937.262,37
BDP po glavi stanovnika (USD) 442,03 1.350,63 2.050,16 1.913,22 2.238,13 2.388,62 442,03
Godišnji rast BDP – a (%) 3,84 8,50 3,87 -5,83 9,05 7,00 3,84
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -4.601.248.652,11 -54.515.877.624,37 -29.762.864.650,33 32.730.048.588,21 -33.422.359.357,94 -80.433.190.824,33 -4.601.248.652,11
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -0,98 -3,25 -1,05 1,23 -1,06 -2,38 -0,98
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 13,00 22,40 18,66 18,71 21,51 22,45 13,00
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 13,90 26,85 21,24 19,10 24,15 26,92 13,90
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 4,01 11,99 3,73 6,62 5,13 6,70 4,01
SDI, neto priljev (USD) 3.584.217.307,19 27.396.885.033,78 50.610.647.353,59 64.362.364.994,38 44.727.277.562,88 49.915.506.924,81 3.584.217.307,19
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. .. 17,50 .. .. .. ..

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Shodno informaciji o dodanoj vrijednosti pojedinih sektora u strukturi bruto domaćeg proizvoda Indije primjetno je da primarni sektor (u dijelu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva) sudjeluje sa 16,62 % u spomenutoj vrijednosti. Poljoprivreda je glavna grana navedenog sektora, pri čemu je poseban naglasak u njenom razvoju stavljen na ratarstvo – uzgoj poljoprivrednih kultura (riža), uzgoj industrijskih biljki (pamuk, šećerna trska, …), uzgoj čaja, uzgoj začinskog bilja, uzgoj aromatičnog bilja, ribarstvo, kao i stočarstvo.

Dodana vrijednost sekundarnog sektora (u segmentu industrijskih grana – uključujući i građevinarstvo) u bruto domaćem proizvodu iznosi 25,62 %, ali ga dobrim dijelom čine rudarstvo, naftna industrija, metalna industrija, mašinska industrija, auto industrija, tekstilna industrija, farmaceutska industrija, kemijska industrija, industrija građevinskog materijala, te prehrambena industrija.

Tercijalni sektor obuhvaća uslužne privredne grane i svojom dodanom vrijednošću sudjeluje sa 48,58 % u strukturi bruto domaćeg proizvoda Indije, kreirajući time najveći dio u ukupnoj dodanoj vrijednosti u bruto domaćem proizvodu navedene zemlje. Trgovina, telekomunikacijske usluge, turizam, financijske usluge, ali i osiguranje konfiguriraju navedeni sektor zajedno sa ostalim uslužnim djelatnostima.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Indije na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 452,68 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Indije navodimo slijedom: „27“ – mineralna goriva, ... (21,75 %), „71“ – prirodni ili kultivisani ... (8,68 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (6,08 %), „85“ – električne mašine i ... (5,87 %), „29“ – organske kemikalije (4,83 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (4,7%), „30“ – farmaceutski proizvodi (4,36 %), „72“ – željezo i čelik (3,36 %), „10“ – žitarice (3,11 %), te „73“ – proizvodi od željeza ... (2,19 %).
Ostale skupine proizvoda u izvozu Indije na međunarodno tržište čine 35,07 % od ukupnog izvoza Indije u prethodno spomenutoj godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Indije sa svjetskog tržišta u 2022. godini iznosio je 732,57 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Indije jesu „27“ – mineralna goriva, ... (37,84 %), „71“ – prirodni ili kultivisani ... (10,67 %), „85“ – električne mašine i ... (9,51 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (7,48 %), „29“ – organske kemikalije ... (4,07 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (3,1 %), „15“ – životinjske, biljne ... (2,95 %), „31“ – gnojiva (2,36 %), „72“ – željezo i čelik (2,29 %), te „28“ – anorganske kemikalije, ... (1,74 %).
Ostale tarifne glave u uvozu Indije čine 17,99 % od ukupnog uvoza Indije sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Slijedom članstva Republike Indije u međunarodnim institucijama, asocijacijama i organizacijama omogućeno je učestvovanje Republike Indije u njihovom radu. Stoga iz okvira međunarodnih pravnih organizacijskih formi navodimo nekolicinu institucija, asocijacija i organizacija u kojima je ova zemlja član, kako slijedi u nastavku teksta:

 • UN
 • WTO
 • ICC
 • IMF
 • IBRD
 • IFC
 • WCO
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (91)

Internet domena:                          .in

Glavni izvozni partneri / 2022 / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 175 vanjskotrgovinskih partnera Indije na čijim tržištima je realiziran uvoz proizvoda iz Indije, što je i uočljivo ukoliko promatramo cjelokupno svjetsko tržište.

Glavni uvozni partneri / 2022 / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 175 vanjskotrgovinskih partnera Indije sa čijih je tržišta registriran izvoz roba u Indiju.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Standardna stopa PDV – a u Indiji varira od 5 % do 28 % i primjenjuje se na sve proizvode i usluge shodno klasifikaciji proizvoda ili usluga prema poreskim stopama. Shodno tome pojedini proizvodi i usluge oporezuju se sa višom stopom PDV – a, dok je za druge u primjeni snižena stopa PDV – a. Istodobno, određene robe poput osnovnih prehrambenih proizvoda (živežne namirnice), riba, meso, mliječni proizvodi, povrće, hljeb, te sol nisu predmet oporezivanja PDV – om, odnosno oslobođeni su od plaćanja PDV – a, tj. stopa PDV – a za navedene proizvode iznosi 0 %.

Stopa PDV – a od 28 % primjenjuje se na automobile, cement, čokoladu, kafu,…, dok je stopa PDV – a od 12 % u primjeni na suho voće, konditorske proizvode, smrznuto meso, ugostiteljske usluge, hotelijerske usluge, usluge avio – transporta, prava intelektualnog vlasništva, te mobilne telefonske aparate i slične robe. Na šećer, čaj, kafu, ulje, pa i lijekove uvedena je stopa PDV – a od 5 %.

Carine u Indiji

Za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda carinske stope Indije po MFN režimu u 2020. godini iznose:

 • „Svi proizvodi“ (14,62 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (24,81 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (10,80 %)

Carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, kao i uvozne carinske deklaracije i potrebna je u svrhu provođenja carinskog postupka na određenom carinskom prostoru.

Pod dodatnom dokumentacijom potrebnom za izvoz navodimo uvoznu dozvolu, certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, policu osiguranja, te shodno vrsti i namjeni proizvoda i (ili) usluga … veterinarsku, sanitarnu i fito – sanitarnu dozvolu, odnosno sva ostala dokumentacija tražena od nadležnih institucija, organa i tijela Republike Indije.

Slijedom navedenog, obavezno je poštivanje svih postavljenih zahtjeva institucija, tijela i organa Republike Indije. Zahtjevi moraju biti usklađeni sa važećom zakonodavnom legislativom zemlje, pri čimu se njima reguliraju carinski postupci i procedure na određenom tržištu.

Na definiranu robu i usluge propisanu zakonskom regulativom Republike Indije plaćaju se akcize na tržištu Indije. Spomenute dadžbine variraju shodno proizvodu ili usluzi, pa se sukladno tome kreću u različitim akciznim razredima i plaćaju se na mineralna goriva, duhan, duhanske prerađevine, duhanske proizvode, alkohol, alkoholna pića, ali i na druge akcizne proizvode ili usluge.

Tehnička sigurnost proizvoda osigurava se uvođenjem i primjenom standarda koji su praćeni regulativom o pakiranju proizvoda, etiketiranju i dodatnom označavanju proizvoda, te implementacijom navedene regulative kroz proces pripreme, proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište.

Istodobno je neophodno obratiti pažnju na važeće propise u oblasti marketinga, oglašavanja i promocije proizvoda i (ili) usluga na tržištu Indije.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

 

SPORAZUMI

Trgovinski sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Indije potpisan je u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) 23.04.2002. godine, a potom je i ratificiran 30.06.2003. godine. Spomenuto se dalo zaključiti pregledom objavljenih informacija (do 27.07.2023. godine) na web stranicama Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

U sadržajnom dijelu spomenutih web stranica nalazimo kronološki pregled bilateralnih pravnih akata potpisanih u periodu SFRJ sa Republikom Indijom, koji su vezani za diplomatske odnose između prethodno spomenutih strana – potpisnica pravnih akata iz navedenog perioda.

 

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Indijom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)18.496.666,446.736.056,954.082.873,706.154.058,582.586.744,75
UVOZ (KM)59.444.274,8149.581.622,5555.954.320,4882.370.271,2718.588.890,77
OBIM (KM)77.940.941,2556.317.679,5060.037.194,1888.524.329,8521.175.635,52
SALDO (KM)-40.947.608,37-42.845.565,60-51.871.446,78-76.216.212,69-16.002.146,02
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)31,1213,597,307,4713,92

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Indiju, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
4804Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili listovima, osim onih iz tarifnih brojeva 4802 i 4826,31%
8482Kuglični ili valjkasti ležaji:16,00%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 12,25%
4101Sirove krupne i sitne govede koze i koze kopitara10,81%
7204Otpaci i lomljevina od željeza ili čelika; otpadni ingoti od željeza ili čelika za pretaljivanje:8,46%
7907Ostali proizvodi od cinka7,61%
8421Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; uređaji za filtriranje i pročišćavanje tekućina ili5,76%
2842Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate hemijski određe2,61%
2811Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski kisikovi jedinjenja nemetala:2,17%
7310Tankovi, burad, bacve, limene kutije i slicni kont1,73%
Ostali6,29%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Indije, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
8414Zračne ili vakuumske pumpe, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijska ili recirku18,42%
6907Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; neglazirane keramičke kockice za mozaik13,15%
2516Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo kamenje za spomenike ili građevine i drugo, uključujući gr10,06%
2804Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali:6,60%
4011Nove vanjske pneumatske gume (uključujući i gume bez zračnica):5,42%
3004Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.05,19%
6802Obradeni kamen za spomenike i gradevine (osim skri4,94%
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi3,95%
8701Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709):3,65%
2933Heterociklička jedinjenja samo sa jednim ili više azotnih heteroatoma:1,93%
Ostali26,69%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Republike Indije
 • Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07