Indija

Službeni naziv zemlje: Republika Indija
Položaj: Južna Azija
Glavni grad: New Delhi
Službeni jezik: hindu; engleski
Političko uređenje: federalna ustavna republika
Površina ukupno: 3.287.263 km2
Stanovništvo: 1.352.617.328 (*podatak iz 2018.)
Valuta: indijska rupija

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018.
Stanovništvo, ukupno 873.277.798,00 1.056.575.549,00 1.234.281.170,00 1.310.152.403,00 1.324.509.589,00 1.338.658.835,00 1.352.617.328,00
BND, PPP (mlrd.USD) 1.035,65 2.190,69 5.173,30 7.076,54 7.632,13 8.189,83 8.966,43
BND po glavi stan., PPP (USD) 1.190,00 2.070,00 4.190,00 5.400,00 5.760,00 6.120,00 6.630,00
BDP (mlrd.USD) 320,98 468,39 1.675,62 2.103,59 2.290,43 2.652,24 2.718,73
BDP po glavi stan. (USD) 367,56 443,31 1.357,56 1.605,61 1.729,27 1.981,27 2.009,98
Realan rast BDP (% godišnje) 5,53 3,84 8,50 8,00 8,17 7,17 6,81
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) -7,04 -4,60 -54,52 -22,46 -12,11 -38,17 -65,60
Bilans tekućeg računa  (% BDP) -2,19 -0,98 -3,25 -1,07 -0,53 -1,44 -2,41
Izvoz (% BDP) 7,05 13,00 22,40 19,81 19,19 18,78 19,74
Uvoz  (% BDP) 8,45 13,90 26,85 22,11 20,96 21,99 23,64
Inflacija ( % promjene) 8,97 4,01 11,99 5,87 4,94 2,49 4,86
SDI (mil.USD) 236,69 3.584,22 27.396,89 44.009,49 44.458,57 39.966,09 42.117,45
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. .. 30,00 28,50 29,80 16,50

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Indije, u 2018.godini:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Indije iznosi (14,60%);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Indije iznosi (26,75%);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Indije iznosi (49,13%).

 Glavne grane primarnog sektora: uzgoj poljoprivrednih kultura (riža), uzgoj industrijskih biljki (pamuk, šećerna trska i sl.), uzgoj začinskog i aromatičnog bilja i čaja, ribarstvo i stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog sektora): rudarstvo, naftna industrija, metalna industrija, mašinska i auto industrija, tekstilna industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija, kemijska industrija, industrija građevinskog materijala i sl.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog sektora): trgovina, telekomunikacije, turizam, financije i osiguranje.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Indije, u 2019.godini, iznosio je: 322,79 mlrd.USD. Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Indije sa svijetom su: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (13,66%); prirodni i kultivisani biseri, plemeniti metali i sl. (11,35%); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (6,55%); organske kemikalije (5,67%); vozila – osim tračnih (5,32%); farmaceutski proizvodi (5%); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi (4,55%); željezo i čelik (2,99%); odjevni predmeti - nepleteni i nekukičani (2,66%); te odjevni predmeti – pleteni i kukičani (2,45%). Ostale grupe proizvoda sudjeluju sa (39,8%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Indije, u 2019.godini, iznosio je: 480 mlrd. USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Indije iz svijeta, su: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (31,98%); prirodni i kultivisani biseri, plemeniti metali i sl. (12,5%); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi (10,5%); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (9,18%); organske kemikalije (4,28%); plastika i proizvodi od plastike (3,05%); željezo i čelik (2,41%); animalne i biljne jestive masnoće (2%); optički, fotografski, kinematografski i ostali precizni mjerni uređaji (1,98%); te gnojiva (1,53%). Ostale grupe proizvoda sudjeluju sa (20,59%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Indija je članica mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, IMF, IBRD, ICC, IFC, WCO, WTO i dr.

 Telefonski kod zemlje: (+91)

Internet domena: .in

Glavni izvozni partneri / 2019 / %
 • SAD
 • UAE
 • Kina
 • Hong Kong Kina
 • Singapur
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Holandija
 • Njemačka
 • Bangladeš
 • Nepal
 • Ostale zemlje

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine izvoznih zemalja: 164.mjestu.

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine uvoznih zemalja: 165.mjestu.

Izvor: Intracen.org (Trade Map)

Glavni uvozni partneri / 2019 / %
 • Kina
 • SAD
 • UAE
 • Saudijska Arabija
 • Irak
 • Švicarska
 • Hong Kong Kina
 • Republika Koreja
 • Indonezija
 • Singapur
 • Ostale države

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U INDIJI

 Stopa PDV-a u Indiji kreće se od 5% – 28%, ovisno o vrsti robe ili usluge koja je predmetom oporezivanja.

Stope PDV-a u Indiji:

 Stopa od 28%: automobili, cement, čokolada i sl.;

 1. Stopa od 18%: kapitalne robe, financijske usluge, smrznuto povrće i sl.;
 2. Stopa od 12%: suho voće, konditorski proizvodi, smrznuto meso, ugostiteljske usluge, hotelijerske usluge, usluge avio-prijevoza, prava intelektualnog vlasništva, mobilni telefoni i sl.;
 3. Stopa od 5%: šećer, čaj, kafa, ulje, lijekovi;
 4. Stopa od 0% – izuzeće od plaćanja PDV- a: osnovni prehrambeni proizvodi, riba, meso, mliječni proizvodi, povrće, hljeb i so.

 CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

 Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi 13,80% u 2018 .godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi 24,37% u 2018.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 10,10% u 2018.godini.

 Akcize se plaćaju na gorivo, duhan, alkohol i dr.

 Izvor: World Bank (World Development Indicators)

SPORAZUMI

Prije nezavisnosti Bosne i Hercegovine, SFRJ je sa Republikom Indijom potpisala nekolicinu sporazuma, a isti se mogu naći na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

U periodu samostalnosti države potpisan je i Trgovinski sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Indije, u Sarajevu, 23.04.2002.godine.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Indijom

KM

  2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
IZVOZ 2.448.746,57 5.587.045,34 11.331.866,25 13.406.140,70 18.496.666,44
UVOZ 41.142.914,52 53.710.768,67 53.490.716,65 53.477.294,89 59.444.274,81
OBIM 43.591.661,09 59.297.814,01 64.822.582,90 66.883.435,59 77.940.941,25
SALDO -38.694.167,95 -48.123.723,33 -42.158.850,40 -40.071.154,19 -40.947.608,37
POKRIVENOST 5,95% 10,40% 21,18% 25,07% 31,12%

 Izvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima u Indiju, 2019.godine

Tarifa Naziv Tarife Učešće pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Indiju, 2019.godina
2836 Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati) 54,44%
4104 Štavljene ili “crust” goveđe kože 26,35%
8411 Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i druge 5,06%
7907 Ostali proizvodi od cinka 2,23%
4804 Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama 1,91%
8462 Masine alatke (ukljucujuci prese) za obradu metala 1,75%
8466 Dijelovi i pribor podesni za upotrebu 1,64%
7205 Granule i prah, od sirovog željeza, … 1,06%
4107 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara,… 1,00%
8421 Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje 0,69%

             *Ostali proizvodi u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Indiju sudjeluju sa (3,87%).

Uvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima iz Indije, 2019.godine

 

Tarifa Naziv Tarife Učešće pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Indije, 2019.
8414 Zračne ili vakuumske pumpe, … 30,97%
5603 Netkani materijal, uključujući impregniran, … 9,77%
2516 Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo kamenje 9,74%
6802 Obradeni kamen za spomenike i gradevine 5,41%
6907 Neglazirane keramičke pločice za popločavanje 4,99%
3004 Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, …) 3,79%
4011 Nove vanjske pneumatske gume 2,74%
2933 Heterociklička jedinjenja 2,61%
6302 Posteljno, stono, toaletno i kuhinjsko rublje 2,01%
5705 Ostali tepisi i ostali podni pokrivači 1,96%

 

*Ostali proizvodi u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Indije sudjeluju sa (26,1%).

            Izvor: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine;

Ambasada Republike Indije;

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;

Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine;

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 

 

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.