IKT Asocijacija VTK/STK BiH o ukidanju roaminga u zemljama Zapadnog Balkana (WB6) od 1.7.2021.g.

 

 

Povodom ukidanja roaminga u zemljama zapadnog Balkana  izjavom  u ime IKT Asocijacije Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine čiji je BH Telecom aktivni član, oglasio se  direktor Direkcije za razvoj poslovanja BH Telecoma, mr.sci. Haris Lučkin, dipl.ing.el.

“Ministarstvo prometa i komunikacija BiH je u aprilu 2019. godine, uz saglasnost Vijeća ministara BiH, na Samitu o digitalnoj agendi u Beogradu, potpisalo Sporazum o sniženju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regiji Zapadnog Balkana.Time je BiH zajedno sa 5 ostalih zemalja iz regije (Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo i Albanija) „otvorila vrata” za potpuno uvođenje RLAH principa obračuna roaminga za svoje i korisnike ostalih mobilnih operatora iz regiona na način da se korisnicima ne naplaćuje nikakva dodatna naknada kada se nalaze u nekoj od mreža operatora iz regije tj. korisniku se usluge naplaćuju na isti način kao da se nalazi u vlastitoj mreži („kod kuće”).Regulatorna agencija za komunikacije BiH je donošenjem odgovarajućih odluka o cijenama usluga roaminga u mobilnim mrežama tokom 2019.g. obavezala sva tri operatora u BiH na primjenu koja podrazumijeva postepeno snižavanje maloprodajnih i veleprodajnih cijena roaminga važećim za sve mobilne operatore koji pružaju usluge u zemljama WB6. Propisivanjem odgovarajućih Pravila 93/21 o primjeni Politike primjerenog korištenja propisana je obaveza svim operatorima u BiH da svojim korisnicima od 1. 7. 2021.g. omoguće korištenje mobilnih usluga u roamingu u zemljama WB6 kao da su u domaćoj mreži.Prednosti za korisnike mobilnih usluga vodećih telekomunikacijskih operatera u BiH su višestruke. Od 1. 7. 2021. g. svi korisnici mobilnih usluga će moći uživati u jednom unaprijeđenom korisničkom iskustvu u korištenju roaming usluga, zasnovanom na nesmetanoj i transparentnoj upotrebi mobilnih usluga i inovativnih aplikacija tokom boravka na prostoru WB6. Ovim je omogućeno da svi korisnici ostanu povezani čitavo vrijeme dok borave u zemljama WB6 uz punu kvalitetu pružene telekomunikacijske usluge kao i kod kuće.Dakle, od 1. 7. 2021. g. svi pozivi i SMS poruke upućeni iz roaminga neke od zemalja WB6 prema bilo kojoj mreži unutar područja WB6 naplaćuju se kao pozivi/SMS poruke prema drugim mrežama u domaćem saobraćaju, prema korištenom tarifnom modelu operatora. Također korištenje mobilnog interneta u nekoj od zemalja WB6 naplaćuje se po cijenama i uslovima koje važe u domaćoj mreži uz određena ograničenja utvrđena pravilima primjerenog korištenja koji idu prevashodno u smjeru zaštite korisnika po pitanju stvaranja dodatnih troškova ali i mogućih zloupotreba do kojih nažalost može doći. Naime, korisnicima se na jedan fleksibilan i intuitivan način omogućava da koriste uključene količine saobraćaja iz svojih tarifnih paketa/opcija dok se nalaze u roamingu u nekoj od zemalja WB6 onako kako to njima najviše odgovara.”

Share This