Hrvatska

Osnovi podaci

Službeni naziv zemlje: Republika Hrvatska
Glavni grad:  Zagreb
Službeni jezik:  hrvatski
Političko uređenje:  Parlamentarna republika
Površina ukupno:  56.594 km²
Stanovništvo: 4.047.680 (podatak iz 2020.)
Valuta: hrvatska kuna (HRK)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 4.777.368,00 4.468.302,00 4.295.427,00 4.203.604,00 4.174.349,00 4.124.531,00 4.087.843,00 4.065.253,00 4.047.680,00
BND, PPP (USD) .. 46.855.951.207,19 82.875.170.549,29 97.344.786.555,01 102.134.031.813,78 110.376.266.731,10 116.343.296.565,30 122.328.754.582,37 116.927.365.520,08
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. 10.490,00 19.290,00 23.160,00 24.470,00 26.760,00 28.460,00 30.090,00 28.890,00
BDP (USD) .. 21.839.780.971,03 60.426.018.629,30 50.163.192.883,15 52.295.158.344,25 56.214.427.431,20 62.247.874.948,82 62.246.206.340,55 57.203.783.203,03
BDP po glavi stanovnika (USD) .. 4.887,71 14.067,52 11.933,38 12.527,74 13.629,29 15.227,56 15.311,77 14.132,49
Rast BDP (godišnji)  % .. 2,90 -1,25 2,53 3,53 3,41 2,90 3,48 -8,10
Bilans tekućeg računa (USD) .. -338.043.019,67 -1.485.244.974,56 1.664.394.791,85 1.241.719.665,36 2.196.991.074,49 1.032.853.139,66 1.819.241.154,58 52.667.418,12
Bilans tekućeg računa (% of BDP) .. -1,55 -2,46 3,32 2,37 3,91 1,66 2,92 0,09
Izvoz roba i usluga (% BDP) .. 34,97 35,81 45,79 47,00 49,25 49,51 50,75 42,02
Uvoz roba i usluga (% BDP) .. 39,47 37,48 45,57 45,87 48,63 50,34 51,06 48,78
Inflacija (godišnja)  % 500,00 4,61 1,03 -0,46 -1,13 1,13 1,50 0,77 0,15
SDI (USD) .. 1.015.069.996,97 1.545.050.408,34 44.642.053,16 429.948.322,65 460.160.214,94 1.319.393.496,35 3.904.101.552,83 1.178.762.632,51
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. 20,50 22,50 22,50 22,50 22,50 19,50 ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Hrvatske, 2020. godina

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Hrvatske iznosi (3,22 %);
 • Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Hrvatske iznosi (21,16 %);
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Hrvatske iznosi (59,35 %).

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo, vinogradarstvo, šumarstvo, stočarstvo i ribarstvo, a od kojih ističemo posebno pšenicu, kukuruz, voće, vino, piletinu, svinjetinu, govedinu, mlijeko i mliječne proizvode/sireve, maslac, te razne vrste riba.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika (obnovljivi izvori energije), kemijska industrija, farmaceutska industrija, brodogradnja, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, auto industrija, prehrambena industrija, drvna industrija, kozmetička industrija, tekstilna/modna industrija (dizajn), industrija građevinskih materijala, kao i slične industrije.

Glavne grane tercijarnog sektora: turizam, trgovina, transport, telekomunikacije, financijske usluge, građevinarstvo, osiguranje i sl.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 22,78 mlrd. USD (2021.)
Glavni grupe proizvoda u izvozu Hrvatske: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (15,62 %); el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (8,76 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (7,1 %); drvo i proizvodi od drveta (5,36 %); farmaceutski proizvodi (5,04 %); vozila – osim tračnih (3,38 %); proizvodi od željeza i čelika (3,21 %); aluminij i proizvodi od aluminija (3,18 %); plastika i proizvodi od plastike (3,07 %); te namještaj, nosači, madraci (2,82 %).
Ostale grupe proizvoda čine (42,46 %) ukupnog izvoza Republike Hrvatske u 2021. godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 34,5 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u uvozu Hrvatske: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (15,26 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (8,63 %); el.mašine i oprema, njihovi dijelovi (8,29 %); vozila – osim tračnih (6,53 %); farmaceutski proizvodi (5,18 %); plastika i proizvodi od plastike (4,67 %); željezo i čelik (3,23 %); proizvodi od željeza i čelika (2,87 %); odjevni predmeti - pleteni ili heklani (2,6 %); te aluminij i proizvodi od aluminija (2,37 %).
Ostale grupe proizvoda čine (40,37 %) ukupnog uvoza Republike Hrvatske u 2021. godini.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Hrvatska je članica mnogobrojnih organizacija / institucija / asocijacija od kojih navodimo slijedeće: UN, EU, NATO, Vijeće Europe, OSCE, itd.

Detaljan pregled članstva u ostalim organizacijama / institucijama / asocijacijama može se naći na stranici Ministarstva za vanjske i europske poslove Republike Hrvatske (LINK).

Glavni izvozni partneri / 2021 / %
Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Na Listi zemalja – uvoznica iz Republike Hrvatske, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 5 hrvatskih partnera u 2021. godini.

Na Listi zemalja – izvoznica u Republiku Hrvatsku, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 10 hrvatskih partnera u 2021. godini.

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

Standarna stopa PDV-a u Hrvatskoj iznosi 25% i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV- a ili izuzeća od plaćanja PDV.

Snižena stopa PDV-a od 13% primjenjuje se na slijedeće robe: novine, masti biljnog i životinjskog porijekla, dječija hrana ili hrana na bazi žitarica za mlade i djecu, opskrbu vodom (osim flaširanom), bijeli šećer (od trske ili repe – kristalizirani) i umjetnine.

Ekstra snižena stopa PDV-a od 5% odnosi se na: hljeb, mlijeko (osim prerađeno i s dodatcima), medicinska oprema i uređaji vezani za invalidne osobe, naučne novine i radovi, knjige sa profesionalnim sadržajima za edukaciju, dnevne i periodične novine (do 25.000 riječi).

 Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima u 2020.)

 Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi 4,32 %;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi  5,58 %;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 3,96 %.

Akcize u EU primjenjuju se na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD). (Više informacija).

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza

Spomenuti zahtjevi tržišta odnose se na sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

 Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

www.europa.eu

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)1.452.695.891,691.429.103.062,741.919.185.276,472.611.054.812,32681.457.580,90
UVOZ (KM)3.518.230.615,752.909.799.137,533.463.509.438,345.405.143.307,461.243.667.195,78
OBIM (KM)4.970.926.507,444.338.902.200,275.382.694.714,818.016.198.119,781.925.124.776,68
SALDO (KM)-2.065.534.724,06-1.480.696.074,79-1.544.324.161,87-2.794.088.495,14-562.209.614,88
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)41,2949,1155,4148,3154,79

Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

 

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
2716Električna energija12,77%
7314Tkanine (uključujući beskrajne vrpce), rešetke, mreže i ograde od željezne ili čelične žice; želje7,67%
6115Hula-hop čarape, uključujući i one bez stopala, čarape, kratke čarape i slično, uključujući čarape5,13%
7601Aluminij u sirovim oblicima:4,29%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 3,58%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj3,27%
6406Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjs3,15%
8544Izolovana zica (ukljucujuci emajliranu i anodizovanu žicu3,02%
7604Šipke i profili od aluminija:2,90%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 92,57%
Ostali51,65%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Hrvatske, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
2710Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral38,73%
1701Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i hemijski čista saharoza, u krutom stanju:3,04%
2716Električna energija2,07%
6115Hula-hop čarape, uključujući i one bez stopala, čarape, kratke čarape i slično, uključujući čarape1,97%
1806Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:1,85%
7408Bakrena žica:1,69%
2523Portland-cement, aluminatni cement, cement troske, supersulfatni cement i slični hidraulični cemen1,48%
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi1,04%
2701Kameni ugalj; briketi i slična kruta goriva od kamenog uglja:0,99%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 0,94%
Ostali46,20%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je potpisala veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje sa Republikom Hrvatskom. Informacija o potpisanim sporazumima, kao i njihovom statusu, dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Navedenu informaciju možete preuzeti OVDJE.
Kada je riječ o bilateralnim trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Republikom Hrvatskom, na stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, dostupne su i detaljnije informacije (sporazumi).
Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska potpisale su Sporazum o poticanju i uzajamnoj zaštiti investicija, a isti je dostupan na stranici.
16. juna 2008. godine, Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama. Navedeni akt stupio je na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i EU. Shodno SSP-u, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. (Preuzmanje Sporazuma).
2016. godine, potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine (s jedne strane) i Evropskih zajednica i njihovih država članica (s druge strane), pa detaljan pregled odnosa između EU i Bosne i Hercegovine možete pronaći OVDJE.

Izvor:      Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • World Bank (OPEN DATA)
 • Ambasada Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih ulaganja (LINK)
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06