Hrvatska

Osnovi podaci

Službeni naziv zemlje: Republika Hrvatska
Položaj: jugoistočna Evropa
Glavni grad:  Zagreb
Službeni jezik:  hrvatski
Političko uređenje:  parlamentarna republika (polupredsjednički sistem)
Površina ukupno:  56.594 km²
Stanovništvo: 3.899.000 (podatak iz 2021. godine)
Valuta: euro (EUR ili €)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 4.468.302,00 4.295.427,00 4.203.604,00 4.065.253,00 4.047.680,00 3.899.000,00 ..
BND, PPP (USD) 46.792.490.355,03 83.223.711.190,77 98.642.245.347,92 128.519.614.708,22 123.176.856.252,34 135.867.561.872,13 ..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 10.470,00 19.370,00 23.470,00 31.610,00 30.430,00 34.850,00 ..
BDP (USD) 21.807.856.145,10 60.672.093.864,79 50.242.783.066,12 62.327.983.579,59 57.472.012.426,69 68.955.083.280,19 ..
BDP po glavi stanovnika (USD) 4.880,57 14.124,81 11.952,31 15.331,88 14.198,75 17.685,33 ..
Godišnji rast BDP – a (%) 2,86 -1,22 2,52 3,42 -8,58 13,07 ..
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -338.043.019,67 -1.485.244.974,56 1.644.299.622,96 1.700.365.681,81 -184.774.951,50 2.082.110.408,74 ..
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -1,55 -2,45 3,27 2,73 -0,32 3,02 ..
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 35,02 35,66 45,68 50,59 41,48 51,28 ..
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 39,53 37,32 45,49 51,01 48,50 52,75 ..
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 4,61 1,03 -0,46 0,77 0,15 2,55 10,78
SDI, neto priljev (USD) 1.015.069.996,97 1.545.050.408,34 35.177.680,93 3.940.753.801,95 1.249.365.581,08 4.660.184.373,77 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 20,50 22,50 19,50 .. .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora su poljoprivreda – ratarstvo (uzgoj poljoprivrednih kultura kao što su pšenica, kukuruz, uljarice i ostale krmne kulture), vinogradarstvo, voćarstvo (uzgoj agruma, sezonskog voća, plastenički uzgoj voća), povrtlarstvo (uzgoj sezonskog povrća i plastenička proizvodnja povrća), stočarstvo (uzgoj goveda i svinja za proizvodnju prehrambenih proizvoda poput govedine, mlijeka, svinjetine, … ), peradarstvo (uzgoj tovne peradi kao što su kokoši, pilići i ostale živinarske vrste za proizvodnju piletine, puretine i srodnih proizvoda), te ribarstvo (izlov ribe i mekušaca, kavezni uzgoj ribljih vrsta, rakova i školjki, …).

Glavne grane sekundarnog sektora čine energetika (nafta, plin, obnovljivi izvori energije), kemijska industrija, farmaceutska industrija, brodogradnja, metalna industrija, mašinska, elektro i auto industrija, drvna industrija, industrija građevinskih materijala, modna industrija (dizajn), kozmetička industrija, prehrambena industrija (mesoprerada – proizvodnja sirovih, polutrajnih i trajnih proizvoda, prerada mlijeka – sir, vrhnje, maslac i drugi trajni i polutrajni proizvodi, proizvodnja ulja i šećera, proizvodnja konzumnih jaja, prerada i konzerviranje ribe , prerada i kozerviranje voća i povrća, proizvodnja smrznutih i sušenih prehrambenih proizvoda – biljnog i animalnog porijekla, proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića, proizvodnja začina, branje soli, …), kao i duhanska industrija (proizvodnja duhanskih proizvoda – cigareta, …).

Glavne grane tercijalnog sektora predstavljaju turizam, trgovina, transport, telekomunikacije, financijske usluge, građevinarstvo, ali i osiguravajuća djelatnost.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Hrvatske na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 25,22 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupina proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Hrvatske navodimo slijedom: „27“ – mineralna goriva, ... (19,45 %), „.85“ – električne mašine i ... (8,34 %), „84“ – mašine, mehanički ... (6,8 %), „44“ – drvo i proizvodi... (5,69 %), „30“ – farmaceutski proizvodi (4,2 %), „73“ – proizvodi od željeza ... (3,05 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (3,05 %), „76“ – aluminij i proizvodi ... (3 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (2,78 %), te „61“ – odjevni predmeti i ... (2,68 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Hrvatske čine (40,96 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Hrvatske sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 43,80 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupina proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Hrvatske jesu „27“ – mineralna goriva, ... (25,58 %), „84“ – mašine, mehanički ... (7,55 %), „85“ – električne mašine i ... (6,96 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (5,79 %), „30“ – farmaceutski proizvodi (4 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (3,92 %), „72“ – željezo i čelik (3,1 %), „73“ – proizvodi od željeza ... (2,35 %), „61.“ – odjevni predmeti i ... (2,27 %), te „76“ – aluminij i proizvodi ... (2,17 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Hrvatske čine (36,31 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Hrvatska je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija, organizacija od kojih navodimo redom:

 • UN
 • Vijeće Europe
 • „Schengen Convention“
 • EU
 • UNESCO
 • NATO
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (385)

Internet domena:                             .hr

Glavni izvozni partneri / 2022 / %

Među uvoznicima proizvoda iz Hrvatske, a promatrajući svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 25 partnera.

Glavni uvozni partneri / 2022 / %

Među izvoznicama proizvoda u Hrvatsku, uzimajući u obzir cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 25 partnera Hrvatske.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Hrvatskoj

Standardna stopa predmetnog poreza u Republici Hrvatskoj, koja je primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji se oporezuju po sniženoj stopi ili su predmet izuzeća od plaćanja PDV – a, iznosi (25 %).

Snižena stopa PDV – a iznosi (13 %) i primjenjuje se na proizvode kao što su novine, masti biljnog i životinjskog porijekla, dječija hrana ili hrana na bazi žitarica za mladež i djecu, vodoopskrba (izuzev flaširane vode), bijeli šećer – kristalizirani (od trske ili od repe), te umjetnine.

Dodatno snižena stopa PDV – a od (5 %) obračunava se na hljeb, mlijeko (izuzev prerađenog mlijeka i mlijeka s dodacima), medicinsku opremu i pomagala namjenjena osobama s invaliditetom, naučne časopise i radove, knjige sa edukativnim i profesionalnim sadržajima, dnevne i periodične novine (shodno određenoj im sadržini).

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za ispod navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (4,32 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (5,58 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (3,96 %)

Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energiju (prirodni plin, ugalj, struja) plaćaju se akcize na tržištu Europske unije.

Neophodna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste i uvozne carinske deklaracije („Single Administrative Document“ – SAD), ali je obavezno poštivati i eventualne dodatne legislativne zahtjeve pojedin(ih)e članic(a)e Europske unije.

Samom ovom činjenicom, moguće je traženje podnošenja dodatne carinske dokumentacije na prostoru članic(a)e Europske unije, a sukladno važećem carinskom postupku na tržištu.

Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom se redu odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno, odnosno dodatno označavanje proizvoda poput onih organskih, zatim na marketing i oglašavanje proizvoda, te na druge slične mjere reguliranja tržišta Republike Hrvatske, ali i Europske unije.

Na poljoprivredne proizvode, proizvode kao što su željezo i čelik, te na određene proizvode od aluminija, uvedene su restrikcije na uvoz u Europsku uniju.

Dokumentacija za izvoz

Pod dokumetacijom potrebnom za obavljanje izvoza navodimo komercijalnu fakturu, (original i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – sanitarnu dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od strane nadležnih institucija Europske unije i Republike Hrvatske.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Official site of the EU

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom

POKAZATELJ
IZVOZ (KM)
UVOZ (KM)
OBIM (KM)
SALDO (KM)
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

 

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Hrvatske, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je sa Europskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna 2008. godine, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, te je između sporazumnih strana uspostavljeno područje slobodne trgovine.

Pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 2016. godine, potpisan je i Protokol uz navedeni dokument.

Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini
 • Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu prehrambene industrije SIAL 2024

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine po drugi put organizuje izlaganje bh. kompanija na jednom od vodećih i najposjećenijih sajmova u oblasti prehrambene industrije – SIAL 2024, koji se održava u Parizu (Francuska), u periodu od 19-23.10.2024. godine. Na ovoj manifestaciji, koja se organizuje i realizuje svake dvije godine, učestvuje veliki broj posjetilaca i izlagača iz

   2023-11-28
  • Promocija uspješne saradnje i stvaranje novih prilika za BiH

   Povodom obilježvanja 20. godišnjice saradnje američke savezne države Maryland s Bosnom i Hercegovinom, zvanična delegacija Bosne i Hercegovine koju je predvodio generalmajor Ivica Jerkić posjetila je državu Maryland, SAD. Delegaciju naše zemlje su činili predstavnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Vanjskotrgovinske/Spoljotgovinske komore Bosne i Hercegovine. U okviru posjete

   2023-11-23
  • Poziv start up kompanijama za učešće na “Circularity Demo Day“ u Skoplju

   Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora  Bosne i Hercegovine  obavještava kompanije da  će u okviru ovogodišnje Regionalne konferencije konzorcijuma Evropske  preduzetničke mreže, 7. decembra 2023. godine u Skoplju, biti održan  jedinstveni događaj pod nazivom:  “Circularity Demo Day”  . Zainteresirane kompanije se mogu prijaviti preko  linka  do 7.11.2023. godine. Tokom događaja  će odabrane start-up  kompanije iz oblasti cirkularne ekonomije moći predstaviti  svoje

   2023-10-25