Agencija za državnu službu BiH dobitnica nagrade Regionalne škole za javnu upravu

 

 

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine dobitnica je nagrade Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) u kategoriji eUčenja, na osnovu brze i uspješne reakcije na krizu izazvanu globalnom pandemijom, kao i zbog njihove spremnosti za veliki iskorak u oblasti digitalizacije i inovacija. U ovogodišnjem takmičenju fokus je bio na uspješnom odgovoru vlada Zapadnog Balkana na krizu izazvanu korona virusom. Ovaj jedinstveni poduhvat koga su inicirale ReSPA i OECD/SIGMA stimulira inovativnost i zdravu konkurentnost među javnim institucijama Zapadnog Balkana.

Agencija za državnu službu BiH i Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine su dugogodišnji partneri na pripremi i realizaciji stručnih i inovativnih nastavnih planova, programa i edukacija, koje su za cilj imale stručno osposobljavanje i podizanje kompetencija predstavnika bh. poslovne zajednice i državnih službenika.

U proteklim godinama zajedno smo uspješno organizirali dva ciklusa škole „Ekonomska diplomatija“ u Sarajevu i Banja Luci, sa više od 400 prisutnih polaznika. Nastavak škole, u vidu naprednog modula, planiran je u online formatu do kraja ove godine, a realizacija škole „Ekonomska diplomatija“ uvrštena je u plan aktivnosti VTK/STK BiH za 2021. godinu.

Od početka pandemije koronavirusa (COVID-19) u Bosni i Hercegovini, u vremenskom periodu od aprila do juna ove godine, Agencija za državnu službu BiH je na inicijativu VTK/STK BiH angažirala svoje stručno osoblje i iskoristila svoja IT rješenja, s ciljem organizacije ukupno 10 besplatnih webinara za predstavnike bh. poslovne zajednice i državne službenike. Učešće je uzelo ukupno 698 polaznika, od čega 431 predstavnika poslovne zajednice, ispred 147 bh. kompanija iz 53 grada Bosne i Hercegovine, te 267 državnih službenika. Anketirani polaznici izrazili su veliko zadovoljstvo organiziranim webinarima, te iste ocijenili sa prosječnom ocjenom 4,68 od 5,00 (Odlično).

Polaznici su kroz ukupno 29 dana treninga imali priliku da pohađaju webinare na sljedeće teme: Vještine komunikacije sa strankama, Upravljanje ljudskim potencijalima, Emocionalna inteligencija, Intelektualno vlasništvo u vrijeme pandemije koronavirusa, Kreativno rješavanje problema, Upravljanje stresom i vremenom, Krizno komuniciranje, Elektronske javne nabavke, Efikasna komunikacija sa medijima, Primjena Zakona o zaštiti osobnih podataka.

VTK/STK BiH koristi ovu priliku da uputi najiskrenije čestitke na priznanju i ostvarenom uspjehu našem partneru, Agenciji za državnu službu BiH, sa željom da naša suradnja u predstojećem periodu rezultira brojnim stručnim i inovativnim obukama za bh. poslovnu zajednicu i državne službenike.