Završene procedure za izmjenu Aneksa 4. Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA)

 

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH obavještava privredne subjekte da su sve CEFTA Strane završile interne procedure za stupanje na snagu Odluke Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini br. 1/2021 o izmjeni Aneksa 4. Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma „proizvodi s porijeklom” i metode administrativne saradnje iz člana 14. stavovi 1. i 3. te stavljanje van snage i zamjenu Odluke br. 3/2013 i Odluke 3/2015 Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini usvojenog u julu 2021., kako bi se uz pravila Konvencije PEM uvela prelazna pravila i time dodatno olakšala trgovina robom u CEFTA Stranama.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine – Međunarodni ugovori br 9/2022 od 26.12.2022. godine, čime je Bosna i Hercegovina završila svoje interne procedure zahtijevane za objavljivanje iste.

Odluka će se istovremeno primjenjivati za sve CEFTA Strane od 01.02.2023. godine kako je dogovoreno na sastanku CEFTA Pododbora za carine i pravila porijekla održanom 12.01.2023. Prema informacijama kojima raspolažemo, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je izvršila odgovarajuće pripremne radnje za primjenu ove odluke sa strane Bosne i Hercegovine.

Share This