Završen projekat “FurniDigit” – Razvoj digitalne promocije kompanija iz sektora namještaja BiH na međunarodnom tržištu uz podršku bh. dijaspore

S ciljem podizanja konkurentnosti bh. firmi iz oblasti namještaja za potrebe uključivanja i održivosti u internacionalnim lancima vrijednosti, u periodu od novembra 2020. do kraja aprila 2021. godine, Vanjskotrgovinska/ Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine implementirala je projekat “FurniDigit” – Razvoj digitalne promocije kompanija iz sektora namještaja BiH na međunarodnom tržištu uz podršku bh. dijaspore.
Realizacija istog omogućena je uz podršku “Dijaspora za razvoj (D4D)” koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Kao što naziv projekta govori, fokus istog jest na razvoju konkurentnosti pomenutih firmi kroz poboljšanje stanja digitalizacije procesa i digitalnih promotivnih materijala. Sveukupni cilj bi se postigao: nastavkom promoviranja kompanija na ciljnim tržištima u obliku prilagođenom situaciji pandemije (elektronski reklamni materijal i promoviranje na online portalima), kao i prijenosom znanja i iskustava iz bh. dijaspore u pogledu unapređenja procesa digitalizacije i izrade integriranih digitalnih funkcija bh. firmi u oblasti namještaja (izrada digitalne marketing strategije).

U prvom dijelu projekta, pripremljen je promotivni materijal o 14 bh. firmi iz oblasti namještaja koje kao svoje ciljno tržište identificiraju zemlje EU (posebno Njemačku i Austriju), te je isti, u vidu suplementa (brošure) u printanoj i digitalnoj formi, objavljen u austrijskom časopisu i online platformi za namještaj i interijer ‘Wohnkultur’ iz Beča. Razlozi ovakvog reklamiranja vođeni su činjenicom nemogućnosti učešća bh. kompanija na najvažnijem sajmu za namještaj na ovim tržištima (Imm Cologne 2021), koji je otkazan zbog pandemije, te potrebom da se fokus kupaca zadrži na ponudi bh. izvoznika namještaja kroz digitalnu sferu oglašavanja.

Projekat “FurniDigit” je na ovaj način podržao reklamiranje sljedećih bh. firmi: Bosnian Beech Board d.o.o., Delibašić poliuretani d.o.o., Dineco d.o.o., Ećo Company d.o.o., Formino d.o.o., Ingrat d.o.o., Izazov d.o.o., MS Wood, Nova Ambienta d.o.o., Rattan Sedia d.o.o., Solidwood d.o.o., Standard Furniture Factory d.d., Storia d.o.o. i Atrika d.o.o.

Drugi dio projekta proizlazi iz potreba bh. firmi iz oblasti namještaja da se prilagode procesima digitalne transformacije, posebno kada je u pitanju njihova kvalitetna promocija u online sferi – na različitim b2b događajima, online sajmovima, web-stranicama, društvenim mrežama i portalima, što je preduvjet uspješne prodaje. Za sve ove aktivnosti, a posebno za uvođenje digitalne prodaje koja je svakako u (ubrzanom) usponu, potrebno je imati jasnu strategiju i planove digitalne transformacije u svakoj firmi.

Ovaj dio projekta realiziran je u suradnji sa konsultanticom za digitalni marketing Dženetom Schitton iz bh. dijaspore (Slovenija/ Austrija).

Početkom februara 2021. godine, za kompanije-učesnice projekta “FurniDigit”, održan je webinar pod nazivom “Digitalizacija u segmentu marketinga i prodaje u svrhu podsticanja izvoza”. Na webinaru su bh. kompanije upoznate sa trendovima i pozitivnim učincima digitalne transformacije i digitalnog marketinga na prodajne rezultate firmi.

Ovaj pregled mogućnosti je bio početak priče o konkretnim koracima koje svaka kompanija može poduzeti kako bi se uključila u digitalnu ekonomsku transformaciju i time postala konkurentnija kako na domaćem, tako i na inozemnim tržištima.

Prijenos znanja i iskustva eksperta iz dijaspore nastavljen je kroz detaljan rad, tj. individualni konsalting sa dvije bh. firme iz grupe učesnica projekta, odabrane na bazi ocjene potreba i mogućnosti primjene određenih digitalnih marketing strategija, na poboljšanje njihove izvozne prodaje.

U ovom procesu, ekspertica je kroz period od 6 sedmica, detaljno analizirala trenutno stanje digitalizacije marketing funkcije u izabranim firmama (Nova Ambienta iz Sarajeva i Rattan Sedia iz Brčkog), sa konačnim ciljem izrade specifične strategije digitalnog marketinga za svaku firmu, sa jasno iskazanim aktivnostima za realizaciju iste.

Koncept digitalnog marketinga postaje sve važniji i za industriju namještaja, koja je u kontekstu izvoza većinu kontakata sa kompanijama ostvarivala posjetama sajmovima namještaja. Pandemija je zapravo samo istakla činjenicu da je digitalni način komunikacije i oglašavanja neminovna promjena kroz koju industrija mora proći, jer su se i prije marta 2020. godine počele događati različite promjene u ponašanju kupaca uzrokovane procesima digitalizacije globalne ekonomije.

U okviru projekta FurniDigit, našim kompanijama iz sektora namještaja upravo je ponuđena ta dodatna perspektiva u uslovima u kojima su putovanja, sajmovi i fizički događaji bili onemogućeni, tj. firme su saznale više o potencijalima digitalnog marketing pristupa koji je učinkovit, ciljno orijentiran, mjerljiv i puno jeftiniji nego neki klasični pristupi.

Detaljan rad eksperta sa dvije firme, te pripremljen dokument za planiranje njihovih digitalnih marketing strategija, pružio je firmama najoptimalniji dugoročni odgovor – kako uz klasični pristup, efektivno primijeniti i digitalni marketing i prodaju.

Projekat “FurniDigit” je kroz pomenute aktivnosti postigao osnovni cilj da upozna našu industriju namještaja sa mogućnostima digitalnog marketinga, ali i da podstakne ulaganje u znanja koja bi pomogla da se visokokvalitetni bosanskohercegovački proizvodi i brendovi na pravi način digitalno “dočaraju” stranim kupcima.