Završen četvrti ciklus Škole vanjskotrgovinskog poslovanja

 

 

Četvrti ciklus „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja 2022/2023.“, koju je organizirala VTK/STK BiH, uspješno je završen. Nastava je kroz deset radnih dana, između septembra 2022. i januara 2023. godine, održana u ukupnom trajanju od 48 školskih sati. Podsjećanja radi, VTK/STK BiH je u periodu od 2018. do 2022. godine uspješno realizirala tri ciklusa „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“.

U pripremi i realizaciji nastavnog programa bilo je angažirano 18 predavača iz akademske zajednice, realnog sektora i privrede: prof.dr. Senad Softić, prof.dr. Snježana Brkić, mr.sc. Vedad Halilović, gđa. Elma Demir, prof.dr. Veljko Trivun, prof.dr. Nenad Brkić, prof.dr. Almir Peštek, prof.dr. Emir Agić, prof.dr. Elvir Čizmić, prof.dr. Eldin Mehić, mr.sc. Lejla Čorhodžić, gdin. Gojko Rodić, gdin. Dejan Rakić, gdin. Zdenko Pehar, prof.dr. Vedad Silajdžić, prof.dr. Abedin Bikić, gdin. Enes Ališković i gdin. Amir Hujić.

Polaznicima škole, uposlenicima bh. kompanija, prezentirano je ukupno 28 tema koje čine sastavni dio nastavnog plana i programa škole. Prezentirane su sljedeće teme: monetarna politika BiH, globalna i nacionalna ekonomija, ulazak na strana tržišta, preferencijalni trgovinski sporazumi, carinske povlastice, kupoprodajni ugovori, profesionalna prodaja i prodajne vještine, e-marketing i marketing preko društvenih mreža, strateško i operativno marketing planiranje, priprema marketing plana, promocija izvoza, strategije uspješnog pregovaranja, INCOTERMS 2020, cijene i kalkulacije u međunarodnoj trgovini, međunarodni transfer novca, finansiranje i Letter of Credit, upravljanje rizikom i naplata potraživanja, bankarske garancije, PDV u međunarodnoj trgovini, porijeklo robe, svrstavanje roba u carinsku tarifu, osiguranje u vanjskoj trgovini, arbitraža, sudjelovanje na međunarodnim sajmovima, poticaji za izvoznike – EEN mreža.

VTK/STK BiH u 2023. godini planira započeti realizaciju petog po redu ciklusa „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“.
Više informacija o ovoj školi, kao i drugim edukativnim aktivnostima VTK/STK BiH, možete dobiti na e-mail adresi [email protected] ili na broj telefona 033/566-204 i 033/566-200.

Share This