Zastupanje interesa članica

 

 

Zastupanje interesa članica

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH artikulira Vaše interese kroz rad i aktivnosti strukovnih udruženja, grupacija, sekcija i drugih asocijacija, zavisno od privredne grane i djelatnosti u kojoj poslujete, upućuje ih nadležnim organima BiH, te lobira za usvajanje zakonskih i podzakonskih akata u Vašem interesu.

To činimo kroz
  • Učešće komorskih eksperata u radu specifičnih vijeća, komisija, stručnih tijela itd.
  • Aktivno učešće u predlaganju zakonskih rješenja vezanih za ekonomiju BiH
  • Sektorsko povezivanje privrede
  • Tretiranje specifičnih ekonomskih pitanja u oviru 22 sektorske asocijacije
S ciljem
  • razvoja unapređenja spoljnotrgovinske politike
  • razvoja i unapređenja carinske politike i tarifa
  • praćenja zakonske regulative i pokretanja inicijativa za donošenje i promjenu zakonskih propisa i mjera od interesa za privredu
  • Unapređenja privrednog ambijenta i jačanja tržišne konkurentnosti kompanija

VTK/STK BIH pokriva kompletnu metalurgiju, metalnu, mašinsku, elektro, auto, namjensku, hemijsku, naftnu, energetsku, drvnu, grafičku, farmaceutsku, tekstilnu i kožarsku industriju, trgovinu, primarnu poljoprivrednu proizvodnju s prehrambenom industrijom, uključujući proizvodnju proizvoda životinjskog i biljnog porijekla, pitkih voda, bezalkoholnih i alkoholnih pića, vina, piva, sokova, preradu kafe, duvana, ljekobilje i šumske plodove.

Pronađite Asocijaciju/Grupaciju u svojoj branši i uključite se aktivno u njen rad!

Share This