Započeo novi projekat uz podršku ‘Aid for Trade’ programa Republike Češke

U svjetlu dugogodišnje suradnje sa Ambasadom Republike Češke u Bosni i Hercegovini, a pod okriljem razvojnog programa ‘Aid for Trade’, započela je implementacija još jednog zajedničkog projekta pod nazivom: “Poboljšanje usluga malih i srednjih preduzeća upotrebom modernih tehnologija automatizirane komunikacije”.

Putem suradnje sa češkom kompanijom GEOtest a.s. (implementator projekta), Vanjskotrgovinskoj/ Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (korisniku), bit će omogućen prijenos know-how pri uvođenju modernih metoda komunikacije s ciljem razvoja malih i srednjih preduzeća (MSP) i poboljšanja digitalnih usluga VTK/STK BiH svome članstvu.

Početni sastanak predstavnika firme GEOtest a.s. i VTK/ STK BIH, uz prisustvo ekonomskog savjetnika Ambasade R. Češke u BiH g. Ondřej Picka, održan je u petak, 28.05.2021. godine, u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.

Projekat će trajati do kraja 2021. godine.