Započela realizacija novog ciklusa „FIATA škole špedicije“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine započela je 18.02.2021. godine realizaciju novog ciklusa „FIATA škole špedicije“ za školsku 2021. godinu, koji se realizira u učionici i online u isto vrijeme. Nastavu u okviru tekućeg ciklusa škole pohađa ukupno 21 polaznik ispred 8 kompanija.

Proces edukacije u okviru „FIATA škole špedicije“ realizira se kroz 14 modula nastavnog plana i programa, u skladu sa standardima Međunarodnog saveza špediterskih udruženja (FIATA), a uključuje sljedeće module: Uvod u špediterstvo, Pomorski transport, Kontejnerizacija i kontejnerski transport, Zračni transport, Cestovni transport, Željeznički transport, Intermodalni i multimodalni transport, Nacionalni/međunarodni prijevoz tereta unutarnjim plovnim putevima, Carinske procedure i INCOTERMS, Logistika, Skladištenje i distribucija, Transportno osiguranje, Transport opasne robe, Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) u špediterstvu.

Završetak novog ciklusa škole planiran je u mjesecu augustu 2021. godine.
Za sva pitanja u vezi sa projektom „FIATA škola špedicije“ budite slobodni da nam se obratite upitom na e-mail adresu mirza.konjo@komorabih.ba ili pozivom na broj telefona 033/566-204.