Zajednički nastup bh. firmi na sajmu tekstila i odjeće „MUNICH FABRIC START“

Obavještavamo Vas da Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH uz podršku Švicarskog programa za promociju izvoza (SIPPO) i drugih partnerskih organizacija, organizuje zajednički nastup bosanskohercegovačkih firmi na sajmu tekstila i odjeće „MUNICH FABRIC START“ koji će se održati od 30.08-01.09.2022. godine u Minhenu (Njemačka).

Svake sezone na sajmu MUNICH FABRIC START, inovativni razvoji i sezonski noviteti vrhunskih međunarodnih proizvođača predstavljaju se u 8 područja koja postavljaju trendove.

Područje „Munich Fabric Start – SOURCING“ iiproizvođači /dobavljači), na kojem po treći put planiramo izlaganje, obuhvata sljedeće izlagačke kategorije:
• muška i ženska konfekcija/odjeća,
• čarape,
• korporativna/poslovna odjeća (osim zaštitne i radne odjeće)

Realizacija nastupa na sajmu je planirana na prostoru od 60 m2 što uključuje prostor za izlaganje 5-6 kompanija iz Bosne i Hercegovine.

Kompanije/izlagači će snositi sljedeće troškove:
• učešće u zakupu prostora štanda u fiksnom iznosu od 2.000 KM (+17% PDV) po kompaniji/izlagaču;
• troškovi putovanja i hotelskog smještaja za svoje predstavnike;
• troškovi transporta i špedicije eksponata.

Svaka od kompanija izlagača će u okviru štanda na raspolaganju imati sljedeće:
• osnovni namještaj i oprema
• besplatan pristup WiFi mreži,
• online profil kompanije i
• slobodno preuzimanje elektronskog kataloga.

Nakon pregleda pristiglih prijava, predstavnici V/STK BiH će izvršiti pred-selekciju, te posjetiti odabrane kompanije. Pred-selekcija će se izvršiti prema sljedećim kriterijima:
• firma treba da ima iskustvo u izvoznim poslovima;
• firma treba biti strateški opredijeljena za izvoz na tržište EU i imati adekvatan kvalitet proizvoda;
• prednost imaju firme sa većinskim domaćim kapitalom;
• prednost imaju firme koji prvi put izlažu na sajmu „Munich Fabric Start“ (nisu izlagale na prethodnim sajmovima „Munich Apparel Sourcing“ 2018 i 2019),
• prednost imaju firme koje su aktivni članovi V/STKBiH (redovno izmiruju obaveze plaćanja članarine);
• firma će osigurati prisustvo najmanje jednog predstavnika koji aktivno komunicira na engleskom i/ ili njemačkom jeziku cijelo vrijeme trajanja sajma, što uključuje i pripremni period.

Pozivamo sve zainteresirane kompanije da nam najkasnije do 15.04.2022. godine dostave popunjen prijavni obrazac putem e-maila aida.vidimlic@komorabih.ba ili fax-a 033 214 292.

Potpisana i ovjerena četiri originalna primjerka Sporazuma o reguliranju obaveza, potrebno je obavezno poslati i poštom na adresu VTK/STK BiH, Branislava Đurđeva 10; 71000 Sarajevo.

Za više informacija o učešću na sajmu „MUNICH FABRIC START“ kontakt osobe su:
Aida Vidimlić, stručna suradnica u VTK/STK BIH (tel.033 566 233) i
Muris Pozderac, sekretar Asocijacije tekstila, odjeće, kože i obuće BiH (tel.033 566 203).

Prilog:
Obrazac za prijavu
Sporazum između VTK BIH i kompanije – izlagača o reguliranju obaveza između ugovornih strana;