Zahvalnica Vanjskotrgovinskoj komori BiH za podršku u realizaciju i organiziranju stručne edukacije

 

 

Delegacija JU Srednje poslovno-komercijalne i trgovačke škole Sarajevo posjetila je Vanjskotrgovinsku komoru BiH i uručila predsjedniku VTK BiH gosp. Ahmetu Egrliću zahvalnicu Vanjskotrgovinskoj komori BiH za nesebičnu podršku u realizaciju i organiziranju stručne edukacije.

Nedavno je organizirana posjeta učenika ove škole s ciljem njihovog upoznavanja kako sa nadležnostima i ulogom VTK BiH, tako i sa ekonomskim prilikama u Bosni i Hercegovini, ali i potencijalima kojima raspolaže. Za vrijeme posjete dogovoreno je da se ovaj vid saradnje nastavi te da se uskoro upriliči potpisivanje memoranduma o saradnji dvije institucije.

Share This