Za lakšu trgovinu i više investicija u regionu

Poslovna zajednica regiona aktivno će učestvovati na predstojećem Samitu o Zapadnom Balkanu, koji se u okviru Berlinskog procesa, ove godine, u julu, održava u Poljskoj, dogovoreno je juče u Trstu, na sastanku Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke, kom je prisustvovao potpredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić.

Na poslovnom forumu u Poznanju učestvovaće 30 velikih regionalnih kompanija – po pet iz svake ekonomije, ali i značajne korporacije iz Evropske unije, među kojima više od 50 nemačkih i austrijskih. Planirano je da se u okviru foruma lansira zajednička platforma za dijalog poslovne zajednice Zapadnog Balkana sa EU institucijama nadležnim za politike i propise vezane za poslovanje.

Posredstvom ove platforme rešavala bi se pitanja od značajna za privredu, kao što su olakšavanje trgovine, konkurentniji status naše industrije i usluga, kraće prekogranične procedure, bolјi pristup finansiranju i tome slično.

Uoči Samita u Poznanju, Komorski investicioni forum će, u partnerstvu za britanskim Fajnenšel Tajmsom, krajem juna u Londonu, organizovati biznis forum na kome će međunarodnoj poslovnoj zajednici predstaviti Zapadni Balkan kao jedinstvenu investicionu destinaciju i mogućnost za poslovanje i ulaganje u regionu.
Sa ciljem stvaranja što podsticajnijeg poslovnog okruženja za privređivanje domaćih kompanija i veći priliv investicija iz svijeta, zajednička komora regiona sa partnerima će raditi na otklanjanju barijera, sinhornizaciji i harmonizaciji propisa i prakse.

Sa generalnim sekretarom CEFTA Sekretarijata Emirom Đikićem i predstavnicima GIZ-a, sa kojima je održan sastanak prije zasjedanja Upravnog odbora KIF-a, dogovoreno je potpisivanje Memoranduma o saradnji i zajedničke aktivnosti na sinhornizaciji dokumentacije koja prati prekogranično kretanje robe u regionu, međusobnom priznavanju veterinarskih i fitosanitarnih sertifikata i stvaranju jedinstvene tačke podrške za kompanije koje žele da postanu autorizovani ekonomski operater, čime bi se značajno ubrzao trgovinski promet. Komorski investicioni forum če pružiti punu podršku u primeni dogovorenih rješenja i organizaciji sastanaka kompanija sa predstavnicima carina svih zapadnobalkanskih ekonomija. Istovremeno, poslovna zajednica Zapadnog Balkana – članice komora okupljenih u KIF-u, zalažu se za novi pristup u funkcionisanju CEFTA-e i uspostavljanje principa odgovornosti u slučaju kršenja sporazuma uvođenjem necarinskih barijera.

U sklopu razvoja novih proizvoda i usluga KIF-a, dogovoreno je da se krene sa uspostavljanjem zajedničke regionalne arbitraže za vansudsko rešavanje kompanijskih sporova, kao i sa aktivnostima na čvršćem povezivanju start up zajednice Zapadnog Balkana.