Webinar: Sistemi upravljanja zdravljem i bezbjednosti na radu (bazirano na zahtjevima ISO 45001:2018)

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) organizira i poziva bh. poslovnu zajednicu na webinar „Sistemi upravljanja zdravljem i bezbjednosti na radu (bazirano na zahtjevima ISO 45001:2018)“, koji će se održati u srijedu, 25. maja 2022. godine, putem Zoom aplikacije/platforme.

Predavač na webinaru je prof.dr. Nedim Čaušević.

Sadržaj webinara, program sa satnicom i više informacija o predavaču možete pronaći u Pozivnom pismu i Programu.

Za učešće na webinaru predviđena je kotizacija u iznosu od 160,00 KM + PDV.

U cijenu kotizacije je uključeno:

Predavanja/Edukacija (1 dan)
Elektronske prezentacije/materijali predavača
Certifikat Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH

Za tri (3) i više prijavljenih polaznika ispred iste kompanije odobravamo popust od 10% na cijenu ukupnog iznosa kotizacije.

Prijava učešća na webinaru vrši se popunjavanjem online prijavnog obrasca.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je petak, 20.05.2022. godine do 12:00 sati.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi sa ovom edukacijom je gospodin Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Vanjskotrgovinskoj komori BiH i voditelj projekta, telefon: +387 33 566 204;  e-mail: [email protected]