Webinar „Izazovi poslodavaca u toku COVID-19 pandemije sa aspekta radnog prava i zaštite ličnih podataka” u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Vijeća stranih investitora održan je 23.04.2020. godine.

U uvodnom dijelu webinara, učesnicima se obratila dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju VTK/STK BiH.

Na webinaru su razmotrena različita pitanja vezano za obaveze poslodavaca i radnika u krizi nastaloj COVID-19 pandemijom. Učesnicima su prezentirane informacije o postupanju poslodavaca u toku pandemije imajući u vidu zakonske obaveze kao i preporuke i naredbe nadležnih organa. S druge strane, posebna pažnja se obratila na prava i obaveze radnika u novonastaloj situaciji u smislu smanjenog obima posla, prava na plaću, izrečenih mjera izolacije, prava na korištenje godišnjeg odmora i sl.  Takođe, na webinaru je bilo riječi i o zaštiti ličnih podataka koji se odnose na zdravstveno stanje i druge situacije u kojima se nalaze radnici i članovi njihovih porodica uslijed pandemije. U ovom kontekstu se osvrnulo i na očekivano donošenja novog Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH i odredbi GDPR uredbe EU.

Webinaru su prisustvovala 52 učesnika iz privatnog i javnog sektora a predavač na webinaru bila je Lana Sarajlić, advokat i član Upravnog odbora Vijeća stranih investitora.