Webinar „Međunarodni ugovori o slobodnoj trgovini i porijeklo robe“ uspješno realiziran

 

 

Webinar „Međunarodni ugovori o slobodnoj trgovini i porijeklo robe“ u organizaciji  Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine  i Konrad Adenauer Stiftung je uspješno realiziran 06.05.2021. godine.

U toku webinara, učesnici su informirani o implementaciji međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini i porijeklu robe. Naglašeno je da je očuvanje slobodne trgovine veoma bitno za održavanje funkcionalnim lanaca opskrbe robom do krajnjeg potrošača u toku i poslije pandemije. Pored toga, na webinaru se govorilo o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, sadržaju ugovora o slobodnoj trgovini, ugovorima o porijeklu robe, te značaju ovih ugovora u toku pandemije COVID-19.

Webinaru su prisustvovala 44 učesnika.

Predavačica na webinaru je bila Elma Demir iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Share This