VTK/STKBiH posjetili maturanti JU Srednje poslovno-komercijalne i trgovačke škole

 

 

Maturanti JU Srednje poslovno-komercijalne i trgovačke škole Sarajevo posjetili su Vanjskotrgovinsku/Spoljnotrgovinsku komoru Bosne i Hercegovine. Učenicima se obratila direktorica Instituta za edukaciju VTK/STKBiH BiH Sabrina Teskeredžić, a u nastavku je prikazan video o trendovima u vanjskotrgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine sa svijetom.

U drugom dijelu održana su stručna predavanje u trajanju od 90 minuta, a teme u fokusu bile su: porijeklo robe, međunarodno kretanje kapitala, izlazak na inostrano tržište i vanjskotrgovinska politika Bosne i Hercegovine. Predavanja su održali Slaviša Ćeranić, direktor Sektora za makroekonomski sistem i Enes Ališković, direktor Sektora za međunarodne ekonomske odnose VTK/STKBiH.

Aktivnost je realizirana uz podršku Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao nastavak povezivanja Komore i bh. institucija sa učenicima završnih razreda srednjih škola, te prezentiranja načina rada bh. institucija. Ispred MVTEOBiH učenicima su predavanje održali Elma Demir, Edina Čavčić i Midhat Salić.

Share This