VTK/STK BiH uspješno realizirala seminar EU fondovi za privredu–EIC Accelerator

Webinar ,,EU fondovi za privredu–EIC Accelerator”, kojeg je organizirala VTK/STK BiH realiziran je 20.10.2022. godine. Na webinaru su predstavljeni programi Evropske unije koji omogućavaju finansiranje projekata koje kandidiraju privredni subjekti. Predstavljen je Horizon Europe program, najveći program EU za finansiranje istraživanja i inovacija, za period 2021.-2027. Polaznici webinara su informirani o različitim načinima učešća u EIC-accelerator-u koji je poseban dio Horizon Europe programa, namijenjen finansiranju inovativnih projekata malih i srednjih preduzeća. Tokom webinara je objašnjen cijeli proces, od osmišljavanja projektne ideje, pronalaženja partnera i ulaska u konzorcijume, pa do najvažnijih faktora za uspjeh tokom pisanja prijedloga projekta. Istaknuto je da kompanije učešćem u projektima koji se finansiraju iz ovog programa, jačaju svoju konkurentsku pozicija na bazi unaprjeđenja svog inovativnog kapaciteta, a što je preduvjet opstanka na današnjem globalnom tržištu.

Webinaru je prisustvovao 21 učesnik, većinom predstavnici kompanija te predstavnici neprofitnog sektora i univerzitetske zajednice. Polaznici edukacije su bili iz Sarajeva, Mostara, Jajca, Dervente, Zenice, Laktaša, Brčko Distrikta, Breze, Banovića, Stanara i Kiseljaka. Predavač na webinaru je bio mr.sc. Boško Nektarijević, a moderator je mr.sci. Senad Hromić, stručni saradnik Instituta za edukaciju VTK BiH.