VTK/STK BIH SAOPŠTENJE

 

 

Slijedom urgencija koje je Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Herceovine juče popodne uputila nadležnim organima Bosne i Hercegovine, obavještavamo javnost:

SLOVENIJA
Vlada Slovenije izmijenila je Uredbu za ulazak na teritoriju Slovenije.
Izmjenama i dopunama uredbe, dva izuzetka (tranzit i međunarodni prijevoz), koji su vrijedili samo do 14. jula 2021. godine, primjenjuju se do 15. avgusta 2021. Ulazak u Sloveniju bez upućivanja na karantin kod kuće i bez uslova PCT odnosi se na ova dva izuzetka do 15. avgusta 2021. Tako je ulazak u Sloveniju bez upućivanja na karantin kod kuće i bez PCR testa dozvoljen do 15. avgusta 2021:
• Upućenom radniku u međunarodnom transportnom sektoru, što dokazuje “Potvrda za radnike u međunarodnom transportnom sektoru” navedena u Aneksu 3 Komunikacije Komisije o provedbi zelenih traka u Smjernicama o upravljanju granicama mjere za zdravstvenu zaštitu i osiguranje dostupnosti robe i osnovnih usluga (SL C 96 od 24.3.20, str. 1.) ili drugim relevantnim dokumentom iz kojeg se može zaključiti da ih je poslodavac uputio;
• osoba koja putuje tranzitom kroz Sloveniju i napusti je što je prije moguće ili najkasnije 12 sati nakon ulaska.
Osoba koja tvrdi da se jedan od izuzetaka na nju odnosi, mora policiji dostaviti dokaze o postojanju izuzetka, u suprotnom se šalje u karantin kod kuće. U slučaju stranca bez prebivališta u Sloveniji, dozvoljen mu je ulazak u Sloveniju i upućivanje u karantin kod kuće na deset dana samo ako nedvosmisleno dokaže da ima osigurano mjesto na kojem će proći karantin, u suprotnom mu neće biti dopušteno ući u Sloveniju.
Navedeno je da je svrha proširenja primjene izuzeća omogućiti osobama koje rade u području međunarodnog transporta i osobama u tranzitu da se pripreme za novu jedinstvenu regulativu uslova za ulazak u Sloveniju.

HRVATSKA
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac hitno je reagovao i preduzeo aktivnosti kako bi se obezbijedio prioritet prolaza lakokvarljivih, sezonskih roba i produženo radno vrijeme fitosanitarnih službi na graničnom prelazu Gradiška/Stara Gradiška. Slijedom komunikacije sa relevantnim tijelima iz Republike Hrvatske, ministar je istakao da će za sve predmetne pošiljke koje blagovremeno najave dolazak na granični prelaz biti omogućen prioritetni prolaz, te da očekuje, da će u slučaju da dnevno bude više od 22 takve pošiljke, radno vrijeme službi biti produženo do 19:00 časova.

Očekuje se da navedeni problem bude rješen na sutrašnjem sastanku koji je ministar zakazao sa predstavnicima Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine koristi priliku zahvaliti se nadležnim tijelima na razumjevanju i podršci koju su pružili bosanskohercegovačkim privrednicma u ovom slučaju, te izražava nadu da će se zajedničko djelovanje nastaviti i ubuduće.

Share This