VTK/STK BiH- Radni sastanak u cilju unapređenja mljekarske industrije BiH

Radni sastanak Odbora Grupacije prerađivača mlijeka i mliječnih proizvoda BiH održan je 03. novembra 2020. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine a glavna tema sastanka bila je iniciranje i sprovođenje aktivnosti u cilju unapređenja mljekarske industrije BiH.

Sastanku su prisustvovali generalni sekretar VTK/STK BiH Zdravko Marinković i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, predstavnici Agencije za sigurnost hrane BiH, Kancelarije za veterinarstvo, Federalnog ministarstva poljoprivrede i Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, te predstavnici Odbora Grupacije, i to: MEGGLE MLJEKARA d.o.o. Bihać, MILKOS d.o.o. Sarajevo, MLJEKARA PAĐENI d.o.o. Bileća,  INMER d.o.o./ Lactalis BH d.o.o. Gradačac i Mliječna industrija 99 d.o.o. Gradačac.

Učesnike sastanka je pozdravio i prigodno se obratio g. Zdravko Marinković, generalni sekretar VTK/STK BiH.  On je tom prilikom ukazao na značaj ove industrijske grane i potrebu riješavanja određenih pitanja koja su već duži niz godina aktualna i njihovo rješavanje je od značaja za domaće prerađivače.

Na značaj rješavanja problematike ukazao je i ministar vanjske trgovine i ekonomskih stastanaka Košarac, te s tim u vezi u nastavku sastanka aktivno sudjelovao po svakoj tački dnevnog reda.

Teme o kojima je diskutovano bile su problematika razdvajanja proizvoda biljnog porijekla od proizvoda animalnog porijekla na policama trgovina, kao i problematika deklariranja proizvoda u skladu s Pravilnikom o pružanju informacija potrošačima o hrani,  izmjena i dopuna postojeće zakonske regulative u pogledu izmjena odredaba članova Zakona o veterinarstvu BiH, te aktivnosti na zadržavanju postojećih i na otvaranju novih tržišta za mliječne proizvode iz BiH. Takođe, na sastanku je razmatran i prijedlog za izradu studije održivosti izgradnje postrojenja za sušenje mlijeka na nivou BiH.