VTK/STK BiH predložila ekonomske mjere destimulisanja izvoza određenih drvnih sortimenata

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine već dugi niz godina ukazuje na probleme sa kojim su suočene  kompanije drvne industrije iz Bosne i Hercegovine, a koji se prvenstveno odnose na nedostatak sirovine. Tim povodom Komora je danas ponovo reagovala i uputila zvaničan akt Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa  Bosne i Hercegovine kojim predlaže donošenje ekonomskih mjera  destimulisanja izvoza određenih drvnih sortimenata.

Prema podacima, samo u 2021. godini izvezeno je 173.163.851 KM šumskih sortimenata ili 30,8% više nego 2020. godine. Izvoz rezane građe je iznosio 457.538.570 KM ili 40,5% više nego 2020. godine. Navedeni podaci govore da je izvoz šumskih sortimenata i rezane građe iznosio 630.702.421 KM ili 36% ukupnog izvoza drvnog sektora. U okviru izvoza šumskih sortimenata najviše se izvozilo ogrjevno drvo necrnogorice, pelet i neobrađeno drvo. Za četiri mjeseca 2022. godine izvezeno je 29.172.634 KM ogrjevnog drveta necrnogorice ili 19,9% više nego za četiri mjeseca 2021., a 117,4% više nego u istom periodu 2020. godine. Izvoz peleta je u posmatranom periodu 2022. iznosio 9.564.138 KM ili 91,1% više nego 2021., a 130,8% više nego 2020. Neobrađenog drveta je za četiri mjeseca izvezeno u vrijednosti od 16.549.710 KM ili čak 365,5% više nego u istom periodu 2021., a 431,7% više nego za četiri mjeseca 2020. Kao što se iz podataka vidi, u ovoj godini je značajno porastao izvoz šumskih sortimenata i neobrađenog drveta (oblovine).Iako je više od pola teritorije Bosne i Hercegovine prekriveno šumama, drvoprerađivači su zbog značajnog izvoza, u jednom dijelu neadekvatnih zakonskih rješenja i nepravedne raspodjele prinuđeni da uvoze sirovinu. U 2021. godini uvezeno je 33.306.104 KM šumskih sortimenata i 77.457.994 KM rezane građe.

Poremećaji na globalnom nivou u lancima snabdijevanja, kao i nedavna odluka Vlade Srbije da uvede privremenu zabranu izvoza za određene proizvode iz šumarstva i drvne industrije, zasigurno će doprinjeti većem pritisku ino potražnje na tržište Bosne i Hercegovine. U uslovima velike energetske i ekonomske krize u svijetu, mnoge zemlje uvode mjere zaštite domaće proizvodnje, te je Komora mišljenja da bi i Bosna i Hercegovina trebala blagovremeno i adekvatno reagovati.

Kako je istaknuto u aktu upućenom Ministarstvu, obzirom da je šuma jedan od značajnih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine bitnih za prerađivačku industriju na bazi drveta, ekologiju i energiju, neophodno je pod hitno uvesti ekonomske mjere kojima će se destimulisati izvoz šumskih sortimenata i rezane građe.

Kako je to i navedeno u aktu:

– Zbog velikog izvoza ogrjevnog drveta, koji čini veći dio izvoza svih šumskih sortimenata, korisno bi bilo donijeti ekonomsku mjeru (taksu) koja će destimulisati izvoz ogrjevnog drveta, jer bi se na  taj način sačuvalo drvo za potrebe građana (drvo u oblicama i cjepanicama) što bi bilo veoma bitno u ovoj energetskoj krizi.
– Također, trebalo bi uvesti ekonomsku mjeru na izvoz peleta čiji je izvoz u ovoj godini značajno porastao, a značajan je energent za grijanje;
– Opravdano je uvesti privremenu zabranu izvoza trupaca, a zbog velikog izvoza rezane građe bukve i hrasta treba donijeti ekonomsku mjeru destimulisanja izvoza rezane građe.