VTK/STK BiH podržava usvajanje odluke za korištenje pojednostavljenog carinskog postupka

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH podržava hitno usvajanje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o provedbi Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, koju je Vijeće ministara BiH usvojilo 12.1.2023. godine.

Komora je podnijela ovu inicijativu, a na osnovu brojnih poziva privrednika povodom usvajanja Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH uputila i Upravi za indirektno oporezivanje BiH molbu za slanje urgencije Vijeću ministara BiH za hitno uvrštavanje usvajanja ove Odluke na Dnevni red, jer je rok važenja postojeće Odluke bio do 31. januara 2023. godine.

Izmjenama i dopunom Odluke privrednim subjektima omogućava se korištenje pojednostavljenog carinskog postupka izvoza/uvoza po fakturi i nakon 31. januara, što praktično znači da kompanije koje imaju ova odobrenja nastavljaju njihovo korištenje.

Komora još jednom poziva privrednike, korisnike svih pojednostavljenih postupaka, da što prije podnesu relevantne zahtjeve UIO BiH, jer je od skoro 500 korisnika pojednostavljenih postupaka, prema našim informacijama, samo trećina to do sada i uradila.

Inicijativa VTK/STK BiH o izmjenama Zakona o carinskoj politici BiH, a koje se odnose na nastavak korištenja pojednostavljenih procedura pri carinjenju robe, podrazumijeva primjenu pojednostavljenog carinskog postupka uvoza i izvoza po fakturi, odnosno provođenje jednostavnije i brže procedure uvoza i izvoza tokom cijelih 24 sata, svakog dana u mjesecu, što direktno utiče na bržu snabdjevenost sirovinama i ostalim repromaterijalima za proizvodnju kao i povećanje količina izvoza u kratkom vremenskom periodu.

Share This