VTK/STK BiH: Osnažiti domaću proizvodnju duhana

 

 

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković održao je sastanak s predstavnicima Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar. Glavna tema sastanak bila je problematika vezana za proizvodnju duhana u Bosni Hercegovini.

Na sastanku, organiziranom s ciljem aktualiziranja pitanja koja je Komora vodila u prethodnom periodu, naglašena je potreba izmjene i dopune relevantnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini kako bi se osnažila domaća proizvodnja duhana, te u konačnici smanjilo crno tržište.

Govoreći o potencijalima ove industrije, istaknuto je da je Hercegovački duhan proizvod sa zaštićenim geografskim porijeklom u Bosni i Hercegovini.  „Duvan Hercegovački Ravnjak“ upisan je u međunarodni registar imena porijekla u skladu s Lisabonskim aranžmanom za zaštitu imena porijekla i njihovom međunarodnom registriranju, koji se vodi pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO) sa sjedištem u Ženevi. Zaštitom hercegovačkog duhana oznakom geografskog porijekla štiti se njegova autohtonost i vrijednost, što može biti osnova buduće uloge hercegovačkog duhana u razvoju i promociji Hercegovine i jednim dijelom prilika za revitalizaciju prostora na kojima uspijeva ova kultura.

Sudionici sastanka su dogovorili da Komora organizira jedan sveobuhvatan skup na kojem će se izaći s konciznim preporukama u smislu unapređenja poslovnog ambijenta u proizvodnji i preradi duhana što je i aktivnost Grupacije proizvođača duhana pri Komori.

Share This