VTK/STK BiH organizovala edukaciju u Tešnju

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji s Agencijom za razvoj općine Tešanj, organizirala je seminar „Profesionalna komunikacija i komunikacijske tehnike“ u Tešnju. Teme edukacije bile su profesionalna komunikacija, komunikacijske vještine i budućnost komunikacije.

Istraživanja pokazuju, kako je istaknuto na edukaciji, da čovjek prosječno provede između 42 i 53 posto svoje komunikacije na proces slušanja, 16 do 32 posto na govor, 15 do 17 posto na čitanje i samo 9 do 14 posto na proces pisanja.
”Ako naučite dobro da slušate, za dvije nedelje možete da steknete više prijatelja nego da dvije godine pokušavate da kod drugih ljudi izazovete interesovanje za sebe,“kazao je Dejl Karnegi.

Seminaru su prisustvovali polaznici iz kompanija: ASA ŠPED d.o.o. Sarajevo, POBJEDA DD Tešanj, GMC d.o.o. Usora, PREIS USORA D.O.O., ProCredit Bank dd Sarajevo, ZU APOTEKA ZENI-LIJEK Zenica, HIFA OIL doo Tešanj, SARAČEVIĆ doo Tešanj, SEMET AUTOMOTIVE d.o.o. Bihać, TRANSEY d.o.o. Maglaj, EURO ROAL d.o.o. Doboj Jug i EURO METALI d.o.o. Doboj Jug.

Predavači na seminaru su bili Jasmin Hasančević, Nataša Stanković i Vana Mujčinović – ICC/ Tuzla.

Share This