VTK/STK BiH organizira besplatne online edukacije za poslovnu zajednicu

 

 

– Brojne edukacije u maju od značaja za kompanije-

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je od samog početka situacije izazvane koronavirusom veoma aktivna i trudi se da, u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima, pruži pomoć i podršku privrednicima u novonastaloj situaciji, te je uprkos ograničenjima u poslovanju, svakodnevno na usluzi svim svojim članicama.

Pored bojnih aktivnosti koje su realizirane, od komunikacije sa kompanijama na dnevnoj osnovi, preko komunikacije sa resornim institucijama i organizacijama, do pripremanja analiza i prijedloga mjera, VTK/STK BiH je posebnu pažnju posvetila edukaciji.

S obzirom da je novonastala krizna situacija dovela do nemogućnosti obavljanja poslova na uobičajen način, odnosno da se mnogo posla obavlja putem interneta, Komora je kreirala plan edukacija kako bi pomogla kompanijama da se prilagode novom načinu poslovanja i da se suoče sa krizom i pripreme za period nakon krize.

Osluškujući potrebe kompanija i prateći kretanja na tržištu, od početka aprila mjeseca uspješno je organizirano pet edukacija, a iste su realizirane uz podršku institucija i organizacija.

Organizirane edukacije su: dva seminara Želite li bolje surađivati koristeći “online” alate?/ Zoom platforma (partner i-dijaspora/Dijaspora za razvoj Bosne i Hercegovine), Krizni menadžment–strateški i operativni aspekt (partner Ekonomski fakultet u Sarajevu), Šta nam je činiti? (partner Adizes SEE) i Izazovi poslodavaca u toku COVID-19 pandemije sa aspekta radnog prava i zaštite ličnih podataka ? (partner Vijeće stranih investitora).

Na edukacijama je učestvovalo ukupno 225 učesnika, a sve su ocjenjene kao vrlo korisne, aktuelne/pravovremene i značajne za kompanije.

Do kraja mjeseca aprila održat će se webinari:

1. Vještine komunikacije sa strankama, 27., 28. i 29. april (partner Agencija za državnu službu BiH),
2. Upravljanje ljudskim potencijalima, 27., 28. i 29. April (partner Agencija za državnu službu BiH) i
3. Prednosti i karakteristike arbitraže kao mehanizma za rješavanje sporova u doba pandemije COVID-19, 29. april (advokat i predsjednik Aritražnog suda VTK/STK BiH Abedin Bikić).

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH se ovom prilkom zahvaljuje svim partnerima/suorganizatorima edukacija, koji su prepoznali značaj i podržali inicijative Komore za organizaciju stručnih edukacija.

Zahvaljujući uspješnoj suradnji između Agencije za državnu službu BiH i Vanjskotrgovinske komore BiH, koji su u proteklim godinama uspješno organizirali dva ciklusa škole „Ekonomska diplomatija“ u Sarajevu i Banja Luci, a koje je u periodi 2016-2019. godine pohađalo 300 polaznika, kao vid podrške bh. preduzećima dogovorena je organizacija 10 webinara koje će pohađati zajedno uposlenici bh. kompanija i državni službenici.

U maju mjesecu Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH planira organizaciju 13 besplatnih online edukacija za svoje članice i sve zainteresovane pojedince.

Teme edukacija, koje će biti realizirane u partnerstvu sa institucijama i organizacijama, su:

1. Instrumenti i mogućnosti ekonomske politike u borbi protiv posljedica COVID-19 krize. Šta treba, a šta ne treba raditi,
2. Ekonomska kriza uzrokovana pandemijom COVID 19 i putevi za njeno savladavanje. Nova polja i mogucnosti rada. Online prodaja kao instrument,
3. Soft Management – Upravljanje ljudima i procesima u vremenu krize,
4. Emocionalna inteligencija,
5. Kreativno rješavanje problema,
6. Upravljanje stresom i vremenom,
7. Krizno komuniciranje,
8. Elektronske javne nabavke,
9. Upravljanje rizicima poslovanja u doba krize,
10. Efikasna komunikacija sa medijima i druge,
11. Međunarodni ugovor o slobodnoj trgovini i porijeklo robe u toku i poslije pandemije koronavirus,
12. Intelektualno vlasništvo i
13. Cloud.

Za više informacija o predstojećim edukacijama pozivamo vas da pratite web i FB stranicu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH. Zainteresovani za prijem najnovijih vijesti VTK/STK BiH diretno putem e-maila mogu se prijaviti ovdje.

Ukoliko ste zanteresirani da pozive za edukacije u organizaciji VTK/STK BiH dobijate direktno putem mejla, molimo da vaše kontakt podatke dostavite na mail edukacija@komorabih.ba.

Komora planira nastaviti aktivno djelovati prema nadležnim tijelima u nadi da će se iznaći rješenja za omogućavanje poslovanja privrednih subjekata i sanaciju šteta uzrokovanih koronavirusom, te realizirati aktivnosti od značaja za poslovnu zajednicu.

Share This