VTK/STK BiH: Nadamo se da će Zakon o organizaciji tržišta vina u BiH biti usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH

 

 

Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora BiH, u čijem okviru djeluje i Grupacija proizvođača i izvoznika vina u BiH, izražava nadu da će Zakon o organizaciji tržišta vina u BiH biti uskoro usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH. Pozdravljamo korake Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH koje su preduzeli s ciljem usvajanja ovog zakona na Savjetu ministara BiH.

Podsjećamo, novi zakon odavno se najavljuje, a vinari su u više navrata isticali da je potrebno urediti ovu oblast kako bi bili konkurentni na svjetskom tržištu. U BiH se godišnje proizvede oko 18 miliona litara vina, a registrovano je oko 70 proizvođača.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH je, u saradnji s resornim ministarstvima iz Republike Srpske i Federacije BiH, u okviru radne grupe za izradu nacrta u koju su bili uključeni i predstavnici Grupacije kao i predstavnici svih drugih privrednih asocijacija iz ove oblasti te predstavnici akademske zajednice, pripremilo Nacrt Zakona o organizaciji tržišta vina u BiH, na koji se čekalo više od 10 godina. Stoga želimo da zahvalimo Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH što je od samog početka proces rada radne grupe bio veoma transparentan i što su u nju bili uključeni predstavnici privrednih asocijacija i predstavnici privatnog sektora.

Zakonom o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini utvrđuju se principi organizacije tržišta vina u Bosni i Hercegovini, odnosno odredbe o proizvodnji grožđa i vina potrebne za organizaciju tržišta vina; oznakama porijekla, oznakama geografskog porijekla i tradicionalnim izrazima u sektoru vinarstva; označavanju, prezentaciji i reklamiranju proizvoda sektora vinarstva; stavljanju proizvoda sektora vinarstva na tržište; nadzoru i kontrolama proizvodnih potencijala i tržišta proizvoda sektora vinarstva te tržišno releventane odredbe o organskim vinima, aromatizovanim vinskim proizvodima i dr.

Novi zakon će urediti tržište vina prema EU standardima, a time i omogućiti bolji pristup proizvođača međunarodnom tržištu. Evropska komisija definisala je novembar 2024. godine kao krajnji rok za usklađivanje zakonodavstva u ovoj oblasti. Usvajanjem Zakona ne prestaju aktivnosti u ovom području, budući da je neophodno u propisanim rokovima donijeti i predviđene podzakonske akte kako bi Zakon bio u potpunosti primjenjiv.

Share This