VTK/STK BiH na 87. Međunarodnom sajmu u Izmiru, Turska

Večeras, 07.09.2018. godine je svečano otvaranje 87. Međunarodnog sajma u Izmiru (Turska) koji se održava do 11.09.2018. godine.

Međunarodni sajam u Izmiru je sajam koji ima najdužu tradiciju u Turskoj (preko 86 godina), te se smatra kolijevkom turske sajamske industrije. Sajam u Izmiru je općeg karaktera, odnosno njegov fokus je na raznim industrijskim oblastima.

Pokrovitelj 87. Međunarodnog sajma u Izmiru je Ministarstvo Ekonomije Republike Turske, a domaćin je Izmirska Općina Metropolitan. Ovogodišnja glavna tema sajma je „Tehnologija“, a fokus je na sljedećim industrijskim oblastima i proizvodnim grupama:

• Centri za istraživanje i razvoj
• Tehnološki parkovi
• Uređaji za grijanje i hlađenje
• Automobilska industrija sa podsektorima
• Trajna potrošačka roba
• Softver, IT and telekomunikacijske tehnologije
• Električne – elektronske tehnologije
• Prehrambeni proizvodi i tehnologije
• Medicinske i kemijske tehnologije
• Obrazovanje i obrazovne tehnologije
• Lokalne vlasti
• Građevinarstvo, građevinski materijali i tehnologije
• Turizam
• Razni sektori i tehnologije…