VTK/STK BiH i APOSO potpisali Memorandum o saradnji

Generalni sekretar Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Nihad Bajramović i direktorica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH Maja Stojkić, potpisali su danas Memorandum o saradnji kojim se promoviše saradnja između privrednih subjekata i obrazovnih institucija, a u cilju unapređenja obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada.

Memorandum je potpisan u okviru okruglog stola na temu „Unapređenje obrazovanja kroz saradnju privrede i obrazovnih institucija sa primjerima dobre prakse“ koji je danas i održan u prostorijama Komore, a koji su zajedno organizovali VTK/STK BiH, APOSO i projekt “Poboljšanje i razvoj obrazovnog sistema za plastičare u BiH (IDEAL).

Prema rječima sekretara Bajramovića, Komora kao servis privrede artikuliše njihove zahtjeve prema nadležnim institucijama, u ovom slučaju obrazovnim, kako bi se krenulo u reformu obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada. Stoga raduje činjenica da su se danas u Komori okupili relevantni akteri kako bi izneli svoja viđenja, potrebe, prijedloge i sugestije, a sve u cilju iznalaženja adekvatnih rješenja za aktuelnu problematiku koja se odnosi na neusklađenost obrazovnog kadra sa potrebama tržišta rada.