Vanjskotrgovinska komora BiH/Arbitražni sud u suradnji s Udruženjem ARBITRI, organizirala je u aprilu online edukaciju putem Zoom aplikacije/platforme, pod nazivom „Škola za arbitražno rješavanje sporova“.

Škola je okupila arbitre Arbitražnog suda pri VTK BiH, advokate i pravnike zaposlene u bh. kompanijama, s ciljem prezentiranja arbitražnog načina rješavanja sporova. Školu je pohađalo ukupno 12 polaznika.
U okviru edukacije, koja je trajala 3 dana (12 školskih sati), prezentirane su sljedeće teme:
• Uvod: Arbitražno rješavanje sporova u BiH
• Modul I: Zakonski okvir, praksa i proces pred Arbitražnim sudom VTK
• Modul II: Arbitražni ugovor i nadležnost arbitraže
• Modul III: Vođenje postupka, ovlaštenje arbitražnog tribunala, donošenje procesnih odluka
• Modul IV: Dokazni postupak
• Modul V: Donošenje i pisanje arbitražne odluke
• Pravila rada ICC-a

Za pripremu i realizaciju nastavnog plana i programa bili su zaduženi arbitri Arbitražnog suda pri VTK BiH: Prof.dr. Abedin Bikić, advokat Armela Ramić, Prof.dr. Zlatan Meškić, Prof.dr. Meliha Povlakić, Dr.sc. Almir Gagula i Prof.dr. Veljko Trivun.
Više informacija o ovoj i drugim edukacijama u organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH možete dobiti upitnom na e-mail adresu [email protected]