VTK BiH: Posjeta kompanijama iz sektora špedicije, transporta i logistike

 

 

Saradnik za edukaciju u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovini, gdin. Mirza Konjo i prof.dr. Igor Marković, predavač u okviru „FIATA škole špedicije“, posjetili su kompanije Express Courier d.o.o. , eLogistics Solutions d.o.o. i ASA Šped d.o.o. iz Sarajeva. Glavne teme održanih sastanaka bile su poslovanje poduzeća u vrijeme pandemije i značaj edukacija koje organizuje Komora, te plan edukacija u 2021. godini.

Express Courier d.o.o.

U okviru posjete kompaniji Express Courier d.o.o. je uposlenicima ove kompanije, gdinu. Samiru Mandži, gdinu. Adnanu Bavčiću i gdinu. Nedimu Sabljici uručena prestižna FIATA diploma Međunarodnog saveza špediterskih udruženja (FIATA) iz Švicarske, o uspješno završenoj edukaciji pod nazivom „FIATA škola špedicije“ za 2020. godinu.

FIATA predstavlja Međunarodni savez špediterskih udruženja kojeg su 31.05.1926. godine u Beču osnovali međunarodni špediteri. Sjedište se nalazi u Švicarskoj, a ona danas obuhvata približno 40.000 špediterskih i logističkih preduzeća. „FIATA škola špedicije“ je program edukacije namijenjen uposlenicima kompanija iz oblasti špedicije, logistike, vanjske trgovine, transporta, izvoznicima, uvoznicima i osobama koje žele da se profiliraju u navedenim oblastima.

Govoreći o ulozi Vanjskotrgovinske komore BiH u procesu edukacije polaznika ove škole, gdin. Mirza Konjo, voditelj projekta „FIATA škola špedicije“, naglasio je da se edukacija organizuje na osnovu akreditacije izdate od strane Međunarodnog saveza špediterskih udruženja, za koju VTK BiH angažuje adekvatne predavače, kreira potrebnu literaturu, nastavne materijale i programe, koji se redovno ažuriraju, kako bi polaznici uvijek bili upoznati sa najaktuelnijim temama i oblastima iz modula koji čine nastavni plan i program ove škole.
„U proteklih 15 godina, koliko dugo radimo na realizaciji FIATA škole špedicije, našu edukaciju je prošlo više od 500 polaznika. Ti polaznici su danas ponosni vlasnici prestižne FIATA diplome iz Švicarske, koja predstavlja međunarodno priznati i prepoznati standard za dokazivanje stručnih kompetencija u navedenim oblastima“, kazao je gdin. Konjo.

Prof.dr. Igor Marković, predavač u okviru „FIATA škole špedicije“, istaknuo je da je kompanija Express Courier od samog početka prepoznala potencijal koji predstavlja ova škola, te da je ovu edukaciju kroz posljenja dva ciklusa prošlo najviše uposlenika ove kompanije.
„Zbog toga se zahvaljujemo direktoru Mirzi Bavčiću, koji s punim povjerenjem pruža podršku našim aktivnostima u ovoj oblasti, te kandidatima koji redovno pohađaju naša predavanja. Također, ovom prilikom čestitam uposlenicima kompanije na uspješno završenoj edukaciji, te se nadam da ćete stečena znanja primjenjivati, kako bi se svakodnevno razvijali i napredovali“, dodao je dr. Marković.

Gdin. Mirza Bavčić, gereralni direktor kompanije Express Courier, ovom prilikom je istaknuo važnost svakodneve dopune znanja iz oblasti međunarodne špedicije i transporta, te izrazio zahvalnost zbog mogućnosti koje uposlenici ove kompanije mogu ostvariti kroz edukaciju u organizaciji VTK BiH, na osnovu standarda i akreditacije VTK BiH kod FIATA-e.
„Jedan od slogana kojima se Express Courier ponosi je stručnost, a uposlenici naše kompanije svakodnevno intenzivno rade na unaprijeđenju svog znanja i iskustva, kako bi na tržištu bili prepoznati kao najstručniji u oblasti svog poslovanja. Ponosimo se našim uposlenicima koji su do sada uspješno završili ovu školu, ali naglašavam da ćemo svakodnevno raditi na dodatnoj edukaciji i usavršavanju iz oblasti kojima se naša kompanija bavi“, istaknuo je gdin. Bavčić.

Kako se tržište rada u svijetu svakodnevno mijenja, tako i kompanije svoje poslovanje trebaju i moraju prilagođavati nastalim promjenama. Zbog toga će uposlenici Express Courier-a, kao i mnoge druge kompanije koje su polaznici „FIATA škole špedicije“ nastaviti sa učešćem u edukacijama VTK BiH u budućnosti, te svakodnevno stečena znanja i iskustva primijenjivati kako bi nastavili biti učinkoviti u svom poslu, cijenjeni od strane klijenata i poslovnih partnera i prepoznati kao konkurentni i drugačiji od ostalih.

eLogistics Solutions d.o.o.

Kompanija eLogistics Solutions d.o.o. pruža usluge iz oblasti međunarodne špedicije, transporta, logistike i savjetovanja iz ovih oblasti, a osnovana je 2016. godine u Bosni i Hercegovini, gdje se kao dio Samer Grupacije etablirala kao rastuća kompanija koja pristupa svojim poslovnim partnerima iz oblasti automobilske, tekstilne, farmaceutske, industrije za proizvodnju plastike i metala, drvne industrije, visokotehnološke razvojne industrije, te industrije dvojne namjene.
Gdin. Mladen Kaurin, predsjednik uprave kompanije eLogistics Solutions d.o.o. informirao je predstavnika VTK BiH o poslovanju kompanije u vrijeme krize, uzrokovane pandemijom koronavirusa, te načinima reorganizacije poslovanja s ciljem prevazilaženja izazova koje je sa sobom donio krizni period na globalnom nivou. Gdin. Kaurin je naglasio da svaka kriza predstavlja i potencijalnu priliku za održavanje, ali i eventualno unaprijeđenje poslovanja.
Pri tome, istakao je značaj edukacije i unaprijeđenja stručnih kompetencija uposlenika kompanija iz BiH, te pohvalio aktivnosti VTK BiH na pripremi i realizaciji brojnih edukativnih događaja u 2020. godini.
Gdin. Konjo se zahvalio na prijemu gdinu. Kaurin, te ga upoznao sa planiranim edukacijama do kraja ove godine, te planom edukativnih aktivnosti za 2021. godinu, u kojem će svoje mjesto pronaći, između ostalih, i brojne edukacije za uposlenike kompanija koje se bave špedicijom, transportom i logistikom.
Na kraju posjete, gdinu. Kaurin je uručena prestižna diploma FIATA-e (Međunarodni savez špediterskih udruženja sa sjedištem u Švicarskoj), na osnovu pohađanja nastave i demonstrirane izvrsnosti u pogledu polaganja kvalifikacijskih i finalnog ispita u okviru „FIATA škole špedicije“, koju VTK BiH organizira već duže od 15 godina. Početak novog ciklusa „FIATA škole špedicije“ je planiran krajem januara/početkom februara 2021. godine, a prijave su u toku. Više informacije možete pronaći ovdje.

ASA Šped d.o.o.

ASA Šped d.o.o. Sarajevo je društvo čija je osnovna djelatnost međunarodna i unutarnja špedicija, transport i skladištenje roba.

Gdin. Konjo je informirao prisutne uposlenike kompanije ASA Šped, na čelu sa gdinom. Harisom Sarajlićem, rukovodiocem carinskog sektora i gđom. Nerminom Planinčević, rukovodilac komercijalnog transportnog sektora, o edukativnim aktivnostima VTK BiH u 2020. godini, te planiranim brojnim edukacijama u 2021. godini, gdje je posebno istaknuta nova škola „Upravljanje lancima nabavke“.

Gdin. Konjo se zahvalio kompaniji ASA Šped na tome što su prepoznali značaj edukacija koje priprema i realizira VTK BiH, te na ukazanom povjerenju prilikom prijave tri uposlenika kompanije ASA Šped koji su u školskoj 2020. godini pohađali i uspješno završili „FIATA školu špedicije“. Tom prilikom uposlenicima kompanije ASA Šped, gđi. Indiri Omerhodžić, gdinu. Jasminu Karavdiću i gdinu. Mahiru Povlakiću, dodijeljene su prestižne FIATA diplome Međunarodnog saveza špediterskih udruženja (FIATA) iz Švicarske.

Na kraju sastanka, gdin. Sarajlić je informisao prisutne da je i sam pohađao i uspješno završio „FIATA školu špedicije“ u 2007. godini, svjestan značaja posjedovanja stručnih kompetencija u skladu sa najvišim standardima FIATA-e i međunarodno priznatim i prepoznatim certifikatom (FIATA diploma). Napravljene su paralele o metodologiji i načinu realizacije škole prije više od 10 godina i danas, kada su dostupni IT alati omogućili blended learning metode, kombinacijom realizacije nastave u učionici i online, u skladu sa standarima koje postavlja FIATA, a implementira VTK BiH, kao akreditirana institucija kod FIATA-e za obavljanje poslova organizacije edukacije iz onih oblasti koje čine sastavni dio nastavnog plana i programa „FIATA škole špedicije“.

 

 

Share This