VTK BiH- Posjet kompanijama „Alternativa“ i „Kamen dizajn“

Saradnik za edukaciju u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovini, mr. Senad Hromić posjetio je kompanije Alternativa d.o.o. i Kamen dizajn d.o.o. s ciljem identificiranja stanja i potreba kompanija za određenim vidovima podrške, a kako bi se ublažile posljedice pandemije COVID 19.

U toku posjete firmi Alternativa d.o.o. predstavljene su usluge Komore kao i planirane sektorske aktivnosti. Direktor kompanije Salih Lemeš je predstavio trenutno poslovanje firme kao i izazove sa kojima se suočava kompanija u toku COVID 19 pandemije.

Alternativa d.o.o. je, kako je kazao direkto Lemeš, vodeći proizvođač termoizolacionih panela, krovnih i fasadnih limova, metalnih elemenata za krov i fasadu, kao i prateće građevinske galanterije u regiji. Trenutno, kompanija postepeno uspijeva da stabilizira poslovne rezultate i da, uprkos poteškoćama, postepeno postiže planirane poslovne rezultate za 2020. godinu. Pored toga, direktor je naglasio da je bilo neophodno postepeno prilagođavanje novonastaloj situaciji, te pronalaženje alternativnih izvora snadbijevanja sirovinom.

Alternativa d.o.o. je uspjela pojačati prisustvo na međunarodnom tržištu, ali je istovremeno imala značajan pad prodaje na domaćem. Međutim, kompanija se i dalje suočava sa poteškoćama u pristupu tržištima Slovenije, Austrije i Njemačke, te bi u rješavanju ovog problema, podrška VTK BiH bila neophodna.

U toku posjete firmi Kamen dizajn d.o.o. , gdje su takođe predstavljene usluge Komore i planirane sektorske aktivnosti, direktor Erdal Čorbo je naglasio da kompanija uspješno posluje uprkos teškoćama izazvanim pandemijom COVID 19, te da im je potrebna podrška u pristupu međunarodnim tržištima, a u prvom redu pomoć pri sticanju uslova za dobijanje EUR1 certifikata za izvoz proizvoda na tržište Njemačke.

Firma Kamen dizajn d.o.o. je izvozno orijentirana kompanija, koja se bavi proizvodnjom kamena, mermera i granita od betona, koji imaju visoku dekorativnu vrijednost, te su daleko cjenovno povoljniji od prirodnih materijala, a estetikom se ne razlikuju.